Lees hieronder het persbericht over de benoeming van NCD-lid Mirella Visser tot lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds.
Den Haag, 28 mei 2015 – Op 20 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van KNCV Tuberculosefonds mevrouw mr. M.C.B. (Mirella) Visser, mevrouw mr. M.C. (Maria) van der Sluijs – Plantz en de heer prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Tevens is de heer M. (Maurits) Verhagen herbenoemd na het verstrijken van zijn eerste benoemingstermijn (2011 -2015).
De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mevrouw D. (Dina) Boonstra (voorzitter) en de heren dr. M. (Maurits) Verhagen, drs. D.S. Dotinga (Dirk) en mr. A.A.H.M. (Ton) van Dijk.

Mirella Visser
Mevrouw Visser (1962) is oprichter (2004) van het ‘Centre for Inclusive Leadership’ dat organisaties adviseert over nieuw leiderschap en de doorstroom van vrouwen naar topposities. In haar carrière bij ING werkte zij bijna tien jaar in Azië en specialiseerde zij zich daarna bij KPMG in post merger integrations van internationale financiële dienstverleners. Zij was o.a. lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Swets & Zeitlinger (2006-2011) en lid van de Raad van Advies van het European Leadership Platform (2007-2011). In 2007 werd zij genomineerd voor de titel “European of the Year” voor het promoten van professionele vooruitgang van vrouwen in Nederland en Europa. Zij is benoemd (in 2011) als lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Daarnaast is zij (sinds 2011) districtsvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD).

Maria van der Sluijs – Plantz
Mevrouw van der Sluijs – Plantz (1955) is voormalig CEO van TMF Group. TMF Group is een onafhankelijke financiële dienstverlener die accounting-, management- en vennootschapsrechtelijke diensten aanbiedt. De multinational ontstond in Nederland en telt meer dan 5.500 werknemers, verspreid over tachtig landen. Momenteel is Van der Sluijs – Plantz nog verbonden aan de TMF Group als “non-executive board member”. Voordat zij in 1995 startte bij TMF Group werkte zij bij SPP LET Europe en bij Pricewaterhouse. Momenteel is zij lid van diverse adviesraden waaronder die van Telefonica Europe. In 2008 werd zij tijdens de M&A awards verkozen tot “Best buy-out manager”.

Jan Hendrik Richardus
De heer Richardus (1955) is sinds 1996 verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam, en sinds 2010 als Hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid. Tevens is hij wetenschappelijk hoofd van het Huisman Onderzoekscentrum, het samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond voor onderzoek op het gebied van de bestrijding van infectieziekten. In zijn carrière, gericht op tropische en westerse infectieziekten, deed Richardus onder meer tien jaar ervaring op in de leprabestrijding in Azië (Thailand en Bangladesh). Naast zijn werk bij Erasmus MC, is hij ook verbonden aan de GGD Rotterdam-Rijnmond als senior onderzoeker infectieziektebestrijding. In 2004 won hij de Preventie Jaarprijs en in 2005 de Prof. dr. L. Burema Prijs.

Raad van Toezicht KNCV Tuberculosefonds
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven natuurlijke personen en heeft als taak toezicht te houden, zowel voor- als achteraf, op het gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen KNCV Tuberculosefonds. Leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht moet onder meer goedkeuring verlenen aan het financiële beleid, de jaarplannen en de strategische koers van de organisatie. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol in het te volgen beleid en de strategie van KNCV Tuberculosefonds.