Uurloon van 30 euro eerder regel dan uitzondering

De NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, hield recentelijk in samenwerking met de Human Capital Group, een beloningsonderzoek* onder haar leden. Want waar velen nieuwsgierig naar zijn; wat verdient een commissaris of toezichthouder eigenlijk? Het jaarlijkse onderzoek ontrafelde de mythe. Als voornaamste conclusie kwam naar voren dat de meeste commissarissen en toezichthouders worden onderbetaald. Het aantal uren dat men besteedt staat in geen verhouding tot de vergoeding. Een uurloon van nog geen 30 euro is eerder regel dan uitzondering.

De beloningen lopen nogal uiteen. Enerzijds gebaseerd op de grootte van de organisatie waar men commissaris of toezichthouder is, anderzijds op de sector. In cultuur, onderwijs, bouw of zorg zijn de beloningen vastgelegd. Dat wil niet zeggen dat in de meer commerciële sector de beloningen hoger zijn. Er is maar een klein topsegment. Meer dan 90% van de commissarissen en toezichthouders zijn actief in kleine bedrijven, waar het effect van hun beslissingen er niet minder om is.

De toenemende complexiteit van het vak vraagt om steeds meer inzet van de commissaris en toezichthouder. De veranderende rol, die steeds meer begint te lijken op een One-tier aanpak, eist een grotere tijdsbesteding. Als je adequate mensen wilt aantrekken, moet hier toch een goede beloning tegenover staan. In ieder geval in verhouding tot de beloning die de bedrijfstop, de directie of RvB ook krijgt. Of, zoals een Commissaris opmerkte: “Als adviseur van de RvC verdien je een veelvoud, terwijl wij de beslissingen moeten nemen.”

De NCD hoopt met het onderzoek de mythe van de ‘zakken vullende commissaris’ voorgoed naar het land der fabelen te hebben verwezen.
* Human Capital Group adviseert ook ten aanzien van de beloning en arbeidsvoorwaarden van directeuren en commissarissen. Voor het verzamelen van relevante benchmarkgegevens voor deze dienstverlening heeft Human Capital Group in samenwerking met de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) een uitgebreid onderzoek onder NCD-leden uitgevoerd. .

X