Ambitie onderzoek naar mannen en vrouwen in topfuncties uitgelicht tijdens M/V Factor event

Verrassende antwoorden kwamen naar voren uit het diversiteitsonderzoek, dat de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hield onder haar leden. Altijd gedacht dat mannen zich door niets tegen lieten houden om die topfunctie te bereiken? Dan heb je het mis! Wat ze voornamelijk missen is mét stip een ondersteunde partner, gevolgd door een gedegen opleiding. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 200 mannelijke en vrouwelijke leden van de NCD.

Kinderwens een drempel?

Wellicht wordt nog steeds gedacht dat vrouwen zich vooral laten tegenhouden door een kinderwens of kinderen, maar niets is minder waar. Wat dan wel? Helaas zit hen nog steeds een groot stuk onzekerheid in de weg, terwijl bewezen is dat vrouwen even goed of soms zelfs beter presteren aan de top. Een groot deel van de respondenten vond ook dat er meer gekeken moet worden naar competenties in plaats van gender.

Work-life balance

Nog meer verrassende uitkomsten; 16% van de mannen heeft een goede work/life balance nodig om die topfunctie te bereiken, tegenover 7% van de vrouwen. Mannen willen blijkbaar meer vrije tijd om voor hun kroost te zorgen of een hobby uit te oefenen?! Of zijn vrouwen gewoon gewend om te multitasken en hebben ze dit minder nodig?

Op de vraag hoe de commissaris of toezichthouder een goede M/V mix stimuleert in hun onderneming, antwoorden beiden seksen met gemiddeld 30% , dat zij in hun bedrijf zorgen voor een werving & selectie beleid gericht op een goede M/V mix. Een mooi begin, maar wij streven naar een hogere uitkomst.

M/V Factor event – The Next step

Met de M/V Factor, neemt de NCD de lead in de discussie over de positieve kant van een goede m/v mix in organisaties. In dat kader was gisteren voor de tweede keer het M/V event in het Amstel hotel te Amsterdam. Begeleid door dagvoorzitter Jacqueline Zuidweg (directeur Zuidweg & Partners en Zakenvrouw van het jaar 2012), gaven inspirerende sprekers zoals Anita Bos (General Manager Amstel Hotel), Lizzy Doorewaard (Professioneel Commissaris/ Toezichthouder o.a. Staatsbosbeheer, MVO Nederland en ’s Heeren Loo), Monic Zents (RA en directeur Diversity & Inclusiveness bij EY) en Gerard Ketelaar (Managing Partner Quaestus) hun visie op de The Next Step van een goed diversiteitsbeleid binnen organisaties. Gevolgd door het ‘Samen Doen Programma’ waarbij alle aanwezigen diverse stellingen kregen voorgelegd, onder andere over wat vrouwen nodig hebben om de top te bereiken en of het gestelde quotum van 30% onzin is. Dit alles resulteerde in een mooi event met een hoge opkomst, goede discussies en veel stof tot nadenken.

Diversiteit in leiderschap

De NCD zet zich in om diversiteit in leiderschap binnen organisaties te bevorderen. Dat doet NCD door vrouwen te motiveren en hen uit te nodigen voor relevante events, door opleidingen op te zetten, door mentorposities te realiseren en te matchen op posities. En daarmee hopen we een aanzet te geven om de bestaande ‘muurtjes’ in- en buiten de boardroom af te breken. Sinds de ondertekening van een partnerovereenkomst in 2015 met de WIFS (Women in Financial Services) werken we samen voor meer vrouwen in leiderschapsposities.