De Monitoring Commissie Corporate Governance Code presenteerde op 11 februari j.l. een voorstel voor herziening van de Nederlandse corporate governance code. Meer informatie over het voorstel vind je hier. Alle stakeholders en geïnteresseerden, zijnde ook niet-schragende partijen, werden uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent de herziening van de Code.

Zo ook de NCD. Op basis van een aantal WIJmersessies die wij de afgelopen tijd hielden met NCD-leden, hebben wij een reactie gegeven aan de Monitoring Commissie op het Voorstel voor herziening Corporate Governance Code.

De reactie van de NCD kun je hier lezen.