In het NCD bestuur ontstaat door het, op eigen verzoek, niet herbenoemen van de huidige secretaris/penningmeester een vacature voor die functie.
We nodigen je graag uit om kennis te nemen van het (te downloaden) profiel en je eventuele belangstelling kenbaar te maken.
Nadere informatie kun je krijgen bij Gerard van Vliet (gerardvanvliet@ncd.nl of 0653152622).

Profielschets downloaden

De vacature sluit op 1 maart.