Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD, dat wordt uitgevoerd door Human Capital Group, maakt wederom duidelijk dat de beloning van menige Commissaris/Toezichthouder beslist geen vetpot is. Met een gemiddelde beloning van € 14.000,- voor commissarissen ligt het uurtarief op iets meer dan € 70,- per uur. Voor toezichthouders ligt dat bedrag meer dan 50% lager, wat het uurtarief op minder dan € 35,- per uur brengt!

Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat de meest voorkomende vergoedingen voor commissarissen en toezichthouders zich bevinden in de range vanaf € 7.500,- tot € 25.000,- per jaar. Het gemiddelde ligt op circa € 14.000,-, waarbij de specifieke vergoeding van de toezichthouders afhankelijk is van heel veel factoren, zoals sector, extra taken en grootte van de organisatie.

Toezichthouders die werkzaam zijn in de publieke sector en daarmee onder de WNT vallen, verdienen minder dan de helft ten opzichte van hun collega’s in de privaatrechtelijke sector (die niet onder de WNT vallen). De gemiddelde vergoeding voor een toezichthouder binnen het onderzoek (met een vergelijkbare MKB omvang) bedraagt € 9.000,- per jaar en de vergoeding van een commissaris in dit onderzoek bedraagt gemiddeld € 20.000,- per jaar.

Het onderzoek toont nogmaals aan dat excessieve beloningen voor commissarissen en zeker van toezichthouders niet aan de orde zijn. De beloningen bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak uitgangspunt voor menig citaat zijn, zijn een absolute uitzondering op de regel.

Onderzoek aanvragen
Via onderstaand formulier kun je het onderzoek aanvragen. Na het invullen van je mailadres kom je terecht in onze beveiligde omgeving waarna je het onderzoek kunt downloaden. Voor vragen en/of meer informatie kun je mailen naar ncd@ncd.nl

Emailadres:*