Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD, dat wordt uitgevoerd door Human Capital Group, maakt duidelijk dat de mythe van de zakkenvullende Directeur verre van de waarheid is. Met een gemiddelde beloning van € 152.000,- per jaar blijft het zelfs ver achter bij normering van topinkomens bij de overheid van € 181.000,-.

Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat van de directeuren die deelnamen aan het onderzoek, de helft € 150.000,- of minder verdient. De grootste groep directeuren kent een vast salaris van circa € 175.000,-. Het gemiddelde salaris van alle directeuren bedraagt € 152.000,-. Slechts een kleine groep van directeuren verdient meer dan € 250.000,- op jaarbasis. De uitkomsten liggen in lijn met het Nationaal Beloningsonderzoek (NBO) van 2016 waarin de gemiddelde bedragen ook in de range van € 150.000,- en € 200.000,- lagen voor dezelfde doelgroep. De gemiddelde bonus (zowel individueel als collectief) bedroeg € 36.000,-, wat omgerekend zo’n 21% van het salaris is.

Bij een gemiddelde werknemersbeloning binnen bedrijven van € 45.000,- blijft de beloning van de gemiddelde directeur dan ook ver binnen de (maatschappelijk aanvaardbare) bandbreedte van 10X dat salaris. Feitelijk ligt het rond 4X het gemiddelde werknemerssalaris.

Met de uitslag van dit Beloningsonderzoek hoopt de NCD dat de mythe van ‘De Directeur als Zakkenvuller’ eindelijk is doorgeprikt.

Onderzoek aanvragen (onderdeel Directeuren)
Via ncd@ncd.nl kun je het onderzoek aanvragen.