Het jaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD, dat wordt uitgevoerd door Human Capital Group, maakt duidelijk dat vrouwelijke directeuren en commissarissen aanmerkelijk lagere beloningen krijgen dan hun mannelijke collega’s. Bij directeuren kan dat verschil oplopen tot 20% en bij commissarissen en toezichthouders tot 30% minder.

Uit het NCD Beloningsonderzoek blijkt dat vrouwelijke toppers nog steeds aanmerkelijk minder beloond krijgen dan hun mannelijke collega’s. Voor directeuren ligt dat binnen een bandbreedte van 15 tot 20% ten opzichte van mannelijke collega’s in vergelijkbare functies. Voor commissarissen/toezichthouders ligt dat verschil op circa 25 tot 30% minder dan hun mannelijke collega’s. Deze kloof tussen mannen en vrouwen ligt aanmerkelijk hoger dan bij de reguliere werknemers. Daar ligt het verschil tussen man en vrouw op gemiddeld nog geen 2.5%.

Wat de NCD betreft zijn deze verschillen onverklaarbaar en onwenselijk. “We hopen door het constateren van deze verschillen de aandacht ervoor te vergroten. Wij zien geen enkele rechtvaardiging voor dergelijke beloningsverschillen. Waar we kunnen zullen we onze vrouwelijke collega’s steunen in het streven naar gelijkschakeling. Het zelfde streven dat we hebben om een goede mix van mannen en vrouwen aan de top te realiseren”, stelt Gerard van Vliet, directeur van de NCD.

Onderzoek aanvragen
Via onderstaand formulier kun je het onderzoek aanvragen. Na het invullen van je mailadres kom je terecht in onze beveiligde omgeving waarna je het onderzoek kunt downloaden. Voor vragen en/of meer informatie kun je mailen naar ncd@ncd.nl

Emailadres:*