Ondanks alle ontwikkelingen loopt de digitale daadkracht in de Nederlandse bestuurskamer nog ver achter bij die ontwikkelingen. Recent onderzoek van de NCD bevestigde nog eens dat bij het woord ‘digitaal’ vooral de ICT ontwikkelingen worden bedoeld. Werk aan de winkel dus, zoals ook blijkt uit het Governance TV interview met Jeannine Peek, directeur van Dell en voorzitter van ICT Nederland, en Lizzy Doorewaard, professioneel commissaris.

In de Governance TV uitzending over ‘Governance en Digitaal’ worden zowel Jeannine Peek als Lizzy Doorewaard aan de tand gevoeld over hun ervaringen met de digitale ontwikkelingen. Ze geven beiden hun mening over de digitale status in de Nederlandse Bestuurstafel. Het onderwerp staat, zo stellen beiden, nog te weinig op de agenda van de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht. Ze willen collega commissarissen en toezichthouders aanmoedigen om te blijven experimenteren met nieuwe technieken. “Alleen een vragenlijstje is niet voldoende, je moet het aan den lijve meemaken.”, zo stelt Lizzy Doorewaard, zelf commissaris/toezichthouder bij een aantal grotere organisaties, zoals de NPO en Staatsbosbeheer.

Wat Jeannine Peek betreft moet ook de ICT industrie zelf een actieve rol vervullen in het begeleiden van bestuurders op grip te krijgen op de digitale ontwikkelingen: “ICT bedrijven moeten zich als partners opstellen en niet als leverancier.”

De NCD heeft digitalisering, maar ook technologische ontwikkelingen, hoog op de agenda staan: “Het is zaak om het onderwerp te ontdoen van alle hype-effecten. Er is nu sprake van een gigantische spraakverwarring. Bestuurders moeten zelf grip krijgen op nut en noodzaak van al die potentiële veranderingen in hun organisatie. Pas dan kun je succesvolle veranderingen realiseren”.

Bekijk de aflevering