De NCD constateert dat HR nog te weinig invloed heeft aan de bestuurstafel. Uit de recente uitzending van Governance TV blijkt eens te meer dat HR onderwerpen als talentmanagement, maar ook veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid nog te laag worden gewaardeerd.

‘Chance en Change’ wordt dominanter dan ‘Command en Control’. Kansen pakken en snel veranderen levert meer op dan het zo lang mogelijk vasthouden aan een aanpak van kostenbesparingen. Dat maakt de noodzaak van een cultuur waar medewerkers bereid zijn snel te veranderen en zich aan de passen aan de nieuwe omstandigheden tot topprioriteit. Change management zou dan ook naast HR een integraal kennisaspect moeten zijn van elke commissaris of toezichthouder, zo menen Josephine Colijn (Toezichthouder in de Zorg) en Maarten Bruinsma (Toezichthouder in de Techniek) in deze aflevering van Governance TV.

De achtergrond van veel commissarissen en toezichthouders is veeleer gelegen in financiën of recht, waardoor deze HR aspecten de kans lopen onderbelicht te blijven, zo meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD. Hij pleit voor meer kennis en kunde over HR in de RvC/RvT, onder anderen door een nog serieuzere rol van de voordrachtcommissaris: “In menig bedrijf kan de OR zelf een commissaris of toezichthouder voordragen. Met name deze kan een brug slaan tussen de oude, meer financiële gestuurde agenda, en de nieuwe agenda, waar ook cultuur, organisatiebreed talentmanagement en engagement op staan”.

Dat is reden voor de NCD om voor commissarissen en toezichthouders HR UPdate cursussen te verzorgen. Samen met SBI Formaat (opleidingen voor OR-leden) leidt de NCD bovendien voordrachtcommissarissen op en begeleidt de plaatsing ervan.

Bekijk de aflevering