In een brief aan formateur Zalm heeft de NCD gepleit voor een grotere erkenning voor de belangrijke positie van de DGA in het Nederlandse economische leven. “Zonder het lef van de ondernemer komen er geen investeringen, geen innovatie en geen nieuwe banen. Dat Nederland internationaal op hoog niveau staat is te danken aan de vele, vaak anonieme, DGA’s die hun nek durven uitsteken”, zo meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD.

Lees hier het volledige persbericht en de brief aan de heer Gerrit Zalm.