De NCD doet een beroep op de gesprekspartners voor de kabinetsformatie om de ‘Wantrouwenrace’ te beëindigen en Vertrouwen de basis te laten zijn van Governance. Het steeds toenemende aantal regels bij in- en extern toezicht leidt wat de NCD betreft tot een vinkcultuur, waarbij verantwoordelijkheid nemen juist wordt vermeden.

De NCD heeft een Governance Manifest opgesteld dat de basis moet zijn voor een nieuwe aanpak van Governance. Vertrouwen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en professionaliteit staan daarin centraal. Met eigen opleidingen, maar ook met certificering van commissarissen en toezichthouders via het onafhankelijke Register Certified Board Member, wil de NCD een voortrekkersrol vervullen bij die professionalisering: “Menige toezichthoudersfunctie is al lang geen bijbaantje meer. Elkaar, letterlijk en figuurlijk, bij de les houden is een must. Daar zetten we als NCD dan ook maximaal op in. We gaan er van uit dat de kabinetspartners dat ook actief zullen steunen de komende jaren.” Aldus Gerard van Vliet.

Lees hier:
Het volledige Persbericht
De brief aan de heer Zalm over Governance
Het Governance Manifest