Rode Kruis regio Eemland houdt zich bezig met bijna alle speerpunten van het Rode Kruis waaronder:
Noodhulp, EHBO bij evenementen, Burgerhulp en bevordering van zelfredzaamheid.

Missie
Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens.
Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid
zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

Visie
Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.

De zeven grondbeginselen
Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet terzake doen.

Onpartijdigheid
Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Neutraliteit
Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Onafhankelijkheid
We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken.

Vrijwilligheid
We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.

Eenheid
In ieder land kan maar één Rode Kruis of Rode Halve Maan vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land.

Algemeenheid
Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.