In het weekend na de Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders heeft de NCD met een groep van ervaren commissarissen gesproken over nut, noodzaak en inhoud van de vele governance codes die in het afgelopen jaar geïntroduceerd zijn. De discussie ging richting een brainsstorm over de opzet en inhoud van een governance manifest. Dit weekend heeft een mooi eerste concept governance manifest opgeleverd.

Op woensdag 20 november hebben we met 15 NCD leden deze versie kritisch tegen het (neon)licht gehouden. In twee rondes zijn uitgebreid de opzet, inhoud en aandachtsvelden van het manifest besproken. Dit leverde drie uur lang mooie discussies op. De discussie over governance versie 1.0 versus 2.0 werden met voorbeelden of analyses onderbouwd. Wat opviel in de discussies:
De definitie van wat “good governance” nu is en in de toekomst gaat worden, is verre van afgesloten.
Centraal moet de maatschappelijk meeropbrengst staan. Hier is in de discussies lang bij stilgestaan. Het bleek toch moeilijk om dit goed te definiëren en af te bakenen.
Naast inhoud ook semantische discussie over begrippen zoals bijvoorbeeld commissaris en toezichthouder. Wel of niet hetzelfde?
Het dilemma van kort en kracht versus een meer gedetailleerd omschrijving kwam ook meerdere keren in de discussie naar boven.

Allemaal relevante input om de huidige versie aan te scherpen. De meeting zelf liet zien waar de NCD leden voor staan: Een lekkere interactieve, open sessie van, voor en door leden met als doel leiderschap en toezichthouderschap (of commissariaat) op een hoger plan te brengen. Leren van elkaar in de praktijk gebracht. Dank alle aanwezigen voor praktische en doordachte inbreng.