De NCD Ledenraad houdt toezicht op de activiteiten van het Bestuur. Naast de traditionele goedkeuring van de jaarrekening en de begrotingsplannen zijn de leden van de Ledenraad vooral sparringspartner van het Bestuur.
Binnen de Ledenraad van de NCD zijn twee vacatures te vervullen door het aftreden van twee Ledenraadsleden. De benoemingscommissie van ledenraad en bestuur komt graag in contact met kandidaten voor deze vacatures.
Klik voor nadere informatie hier