De 2de Kamer heeft beslist dat de OR van bedrijven boven de 100 medewerk(st)ers verplicht aan tafel moet met de bestuurder over de beloning van de top in het bedrijf. Zonder advies- of beslissingsrecht overigens. Over een fopspeen gesproken…

Die fopspeen
De OR had al het recht op alle informatie over de beloning van de top en kon die informatie al op de agenda van de OR met de bestuurder zetten. Wat is er dan nieuw?
In de praktijk blijkt ‘maar’ 20% van de OR’en dat gesprek aan te gaan. Je kunt slechts gissen naar de redenen, maar waarschijnlijk menen ze er toch geen invloed op te kunnen uitoefenen. Het is immers de bevoegdheid van de RvC en/of aandeelhouders om over die beloning te beslissen. Wat dan het nut is van een gedwongen gesprek is een raadsel…

Transparantie
Het verdient verre de voorkeur om open te zijn over de beloningen van de top, want die geheim houden leidt alleen maar tot misverstanden. (Social) Media zijn razendsnel en scherp in het veroordelen van excessen als je die juist van ze weg wilt houden.
Een goed gesprek met de OR daarover moet je dus ook niet uit de weg gaan, maar omarmen.
Of dat nu een gedwongen gesprek moet zijn, is maar de vraag…

Voordrachtscommissaris
We kennen ook het recht van een OR om een voordrachtscommissaris te benoemen (1 op de 3 commissarissen). Juist dat recht is zwaar ondergewaardeerd. Menige OR maakt geen gebruik van dat recht, dan wel weet er geen weg mee. Dat komt mede omdat die commissaris feitelijk niet namens de OR wordt benoemd (zoals in Duitsland wel het geval is), maar slechts als ‘voordracht’ geldt waar de andere commissarissen mee akkoord moeten gaan. Bovendien heeft die voordrachtscommissaris geen formele OR relatie, hoe gek dan ook. Maar hij of zij wordt wel in de praktijk geacht een goede relatie te hebben met de OR.
Het ligt veel meer voor de hand om juist die Voordrachtscommissaris veel beter te benutten als brug tussen OR en RvC, om draagvlak te toetsen en creëren als het om HR achtige zaken gaat.

Betere voordrachten?
In ieder geval hebben we als NCD, in samenwerking met SBI/Formaat, het initiatief genomen om de voordrachtscommissaris beter onder de aandacht van de OR te brengen. Dat in combinatie met een speciale opleiding en het maken van een ‘pool’ van mogelijke kandidaten waar de OR’en uit kunnen putten.
Dat staat los van de wens om de rol van de voordrachtscommissaris als brug tussen OR en RvC meer structuur te geven.

Op BNR mochten we ons standpunt nader uitleggen.
LUISTER HIER TERUG