De Verbinding B.V. is een bijzondere maatschappelijke onderneming, die gedurende de afgelopen 11 jaar, met steun van de Triodos Bank, Start Foundation, de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij, de Stichting Vrienden van Effatha en Stichting DOEN, in Groningen een stevig fundament heeft gelegd om verder te groeien en nog meer werkgelegenheid te beiden aan doven en andere mensen met een communicatieve afstand tot de arbeidsmarkt.

Om continuïteit van de onderneming te waarborgen willen de aandeelhouders, die ouders zijn van – inmiddels volwassen geworden – dove kinderen, hun aandelen onderbrengen in een stichting, voor het bestuur waarvan zij bestuursleden zoeken. Opstap naar de vorming van het bestuur van deze stichting, die de aandelen van De Verbinding BV houdt, is de in te stellen Raad van Advies van De Verbinding BV. Voor deze Raad van Advies (later: het bestuur van de stichting) zoekt De Verbinding de leden.

Meer informatie: 050 – 311 00 00 / www.deverbindingbv.nl

Informatie kandidaat leden RvA De Verbinding BV
Profielschets leden RvA De Verbinding BV