Onder bezielende leiding van sprekers Stijn Sarneel en Bart Baars hebben een aantal leden gebruik gemaakt van deze NCD college dag over de Wet op de Privacy / GDPR. Sprekers hebben ons door de wetteksten heen geholpen, de kansen en bedreigingen (Cybersecurity / datalekken) helder gemaakt en uitleg gegeven waarom we nu (voor zover nog niet gedaan) in actie moeten komen om op 25 mei 2018 gereed te zijn. Handige handvaten, zelftoets en actielijsten zijn uitgedeeld. In de middag hebben we een tweetal cases uitgebreid plenair bediscussieerd. Een case ging over een leasemaatschappij met accenten op zakelijke lease en private lease en de ander case ging over een zorginstelling. Enthousiaste deelnemers hebben de dag tot een zeer zinvolle bijeenkomst gemaakt. Men gaat aan de gang in de eigen organisatie, als commissaris of directeur en is nu instaat om de juiste vragen te stellen en de medewerkers bewust te maken van de noodzaak van deze nieuwe wetgeving. Begin juni komt de groep opnieuw bij elkaar om dan de uitkomsten met elkaar te delen en eventuele openstaande vragen verder invulling te geven.
Kortom een zinvolle NCD-dag, met enthousiaste sprekers en actieve deelnemers.

Enkele reacties van deelnemers:

“Uitstekende dag, perfect initiatief, vaker doen!”

“Uitstekende dag en zeer prettige en leerzame sfeer”