Conform de nieuwe normen van de AVG heeft ook de NCD een aangepast Privacybeleid op de sites gezet. Dit wijkt niet af van de al gehanteerde normen. We hechten als NCD aan integriteit bij het omgaan met persoonlijke data en stellen die dan ook niet zonder meer beschikbaar aan derden. Bovendien kan ieder lid of relatie desgewenst inzage krijgen in de data die wij van de betrokkene, binnen de gehanteerde termijnen, bewaren.

In de praktijk betekent het dat via het Ledennet ieder lid de eigen data kan inzien en aanpassen (deze data zijn ook de basis voor de NCDay App zoekfunctie). Afmelden voor de Nieuwsbrief of een andere vorm van communicatie kan op elk moment.

Zijn er vragen dan kan contact worden opgenomen met de Privacy Officer van de NCD, Leopold Lindner.