De website van de NCD Academy is vernieuwd. Voorzien van een nieuwe look & feel en vanaf dit najaar nieuwe educatieprogramma’s is de Academy klaar voor de toekomst.

De NCD Academy levert via opleidingen en kennisdeling een bijdrage aan goed leiderschap en toezichthouderschap in Nederland. In de programma’s ligt de focus op waardecreatie en de rol van de commissaris of leider in dit proces. Voor nu en in de toekomst.

Op de site vind je alles over de opleidingsprogramma’s voor Leadership en Governance. Allemaal samen met NCD-leden ontwikkeld, vanuit de praktijk van onze leden. Programma’s die dan ook in de praktijk zijn verankerd en voortdurend up-to-date worden gehouden.

Governance

Goed toezicht vraagt een veelheid aan talenten die voortdurend bijgeschaafd moeten worden. Die bewustwording wordt steeds meer gevoeld. Met de erkenning dat je weliswaar nooit genoeg kennis kunt hebben, maar dat voldoende inzicht in je eigen gedrag en de interactie met anderen evenzeer belangrijk is. Want de dynamiek in de boardroom is vaak bepalend voor menig ‘misverstand’. Dé reden om een uitgekiend en uniek aantal programma’s te introduceren.

Leiderschap

Of ben je die ervaren leider in een eindverantwoordelijke positie of op weg naar een senior management functie? De leider die als veranderaar centraal staat en als beslisser en inspirator ruimte voor de toekomst creëert? Die zichzelf nog beter wil leren kennen en daardoor meer bewust is van zijn impact op anderen? Onze programma’s helpen je om de top te behalen en daar te blijven.