We zijn gestart met Governance TV. Het programma speelt in op de steeds groeiende wens naar professionalisering van de commissaris of toezichthouder. In elke opname komt een belangrijk aspect van Governance, en de manier waarop commissarissen daarmee omgaan in de praktijk, aan de orde.

“Governance TV gaat ongetwijfeld bijdragen aan de verdere professionalisering van de rol van commissaris of toezichthouder”, meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD. “In elke aflevering zitten deskundige en betrokken RvC- of RvT-leden aan tafel om hun inzichten en ervaringen te delen met collega’s. De belangrijkste lessen gaan zonder twijfel bijdragen aan beter toezicht in Nederland’.

Bekijk hieronder de tot nu toe gepubliceerde afleveringen (de meest recente bovenaan).