DGA verdient meer steun en trots!

In een brief aan de kabinetsformateur en de onderhandelaars van de 4 politieke partijen heeft de NCD nadrukkelijke aandacht gevraagd voor verbetering van de positie van de motor van de Nederlandse economie: de DGA.
“Zonder het lef van de ondernemer komen er geen investeringen, geen innovatie en geen nieuwe banen. Dat Nederland internationaal op hoog niveau staat is te danken aan de vele, vaak anonieme, DGA’s die hun nek durven uitsteken”, zo meent Gerard van Vliet, directeur van de NCD. Volgens hem is het een vreemde contradictie dat er alle nadruk ligt op starters, maar dat failliet gaan nog steeds gelijk staat aan maatschappelijke zelfmoord. Terwijl failliet gaan nu eenmaal een onvermijdelijk risico is van een ondernemerschap.

In de brief wordt een aantal concrete verbeteringen voorgesteld in de positie van de DGA.
Wat de NCD betreft zal in de komende kabinetsperiode ondernemerschap een onderscheidende positie moeten hebben wil Nederland op alle relevante wereldwijde Top 10 lijstjes willen blijven staan. De inspiratie om een antwoord te vinden op de vele digitale en technologische ontwikkelingen kan alleen tot stand komen als er een nadrukkelijke trots wordt getoond voor de inspanningen van de DGA.

Lees hier de brief aan de kabinetsformateur
Lees hier het persbericht