Persberichten

Hier vind je alle persberichten.

NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet

NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet

Gisteren is een brief verstuurd aan de partners in het formatieoverleg met een checklist voor het formatieakkoord. De checklist heeft 'Duurzame Innovatie' als rode draad, met een sterke nadruk op de gebieden Belastingen/Financiën, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid...

Governance is dood, leve de nieuwe Governance

Governance is dood, leve de nieuwe Governance

De NCD doet een beroep op de gesprekspartners voor de kabinetsformatie om de 'Wantrouwenrace' te beëindigen en Vertrouwen de basis te laten zijn van Governance. Het steeds toenemende aantal regels bij in- en extern toezicht leidt wat de NCD betreft tot een...

Toekomst van Governance vraagt om meer professionaliteit

Toekomst van Governance vraagt om meer professionaliteit

De NCD maakt zich nadrukkelijk zorgen over de professionaliteit bij Governance. De vele ontwikkelingen vragen om andere vormen van Governance, menen Siebe Sonnema en Gerard Citroen, beiden, namens de NCD, intensief betrokken bij de Governance...

NCD: Tech in de Boardroom eigenlijk een MUST

NCD: Tech in de Boardroom eigenlijk een MUST

Volgens de NCD zou technologie in brede zin een standaard onderwerp moeten zijn in elke Boardroom. Het effect op de bestaande business modellen kan niet vroeg genoeg worden gesignaleerd, zo stellen Leopold Lindner en Ries Bode, beide als commissaris/toezichthouder...

Governance TV: HR in de Boardroom node gemist

Governance TV: HR in de Boardroom node gemist

De NCD constateert dat HR nog te weinig invloed heeft aan de bestuurstafel. Uit de recente uitzending van Governance TV blijkt eens te meer dat HR onderwerpen als talentmanagement, maar ook veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid nog te laag worden gewaardeerd....

Digitaal in de Boardroom: spraakverwarring

Digitaal in de Boardroom: spraakverwarring

Ondanks alle ontwikkelingen loopt de digitale daadkracht in de Nederlandse bestuurskamer nog ver achter bij die ontwikkelingen. Recent onderzoek van de NCD bevestigde nog eens dat bij het woord 'digitaal' vooral de ICT ontwikkelingen worden bedoeld. Werk aan de winkel...

Certificering Commissarissen een must!

Certificering Commissarissen een must!

De NCD heeft het gewaagde initiatief genomen om commissarissen en toezichthouders te certificeren. Door de oprichting van het Register Certified Board Member (Register CBM) wil het kenbaar maken dat commissaris en toezichthouder zijn een vak is. Waarbij de noodzaak om...

NCD start Governance TV

NCD start Governance TV

De NCD is gestart met Governance TV. Het programma speelt in op de steeds groeiende wens naar professionalisering van de commissaris of toezichthouder. In elke opname komt een belangrijk aspect van Governance, en de manier waarop commissarissen daarmee omgaan in de...

Ron Steenkuijl unaniem herkozen tot voorzitter NCD

Ron Steenkuijl unaniem herkozen tot voorzitter NCD

Tijdens de Algemene Vergadering van Leden van de NCD is Ron Steenkuijl MBA, Directeur Corporate Affairs bij de ADG dienstengroep, unaniem herkozen tot voorzitter van het bestuur van de NCD. Zowel Bestuur als Ledenraad van de NCD zien Ron in zijn rol als Voorzitter als...