Persberichten

Hier vind je alle persberichten.

Friesland Lease partner van de NCD

Friesland Lease partner van de NCD

Friesland Lease is partner geworden van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD). Om deze samenwerking te bekrachtigen, heeft de leasemaatschappij een elektrische auto en twee elektrische leasefietsen overhandigd aan de NCD. “Voor zowel...

Persbericht: NCD en Hogiaf gaan samenwerken

Persbericht: NCD en Hogiaf gaan samenwerken

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) gaat samenwerken met Hogiaf, de grootste cross-culturele en multisectorale ondernemersvereniging in Nederland. Beiden zetten zich in voor beter leiderschap en ondernemerschap in Nederland en gaan elkaar...

Top 10 lijstjes

Top 10 lijstjes

De ambitie van NCD is om leiderschap en toezichthouderschap op een hoog niveau te brengen en te houden. En dat BV Nederland hier actief aan werkt zien we met de huidige status in veel top 10 lijstjes. Wij, Nederland, scoren goed op innovatie met vaste hoge plaatsen op...

Governance TV: Integriteit ondergeschoven kindje aan de bestuurstafel

Governance TV: Integriteit ondergeschoven kindje aan de bestuurstafel

Ondanks lippendienst blijkt integriteit een moeilijk hanteerbaar begrip binnen bedrijven. In de nieuwste aflevering van Governance TV wordt geconstateerd dat de vele regeltjes niet écht helpen. 'Liever minder regels en meer focus op gedrag' is dan ook de conclusie,...

De gouden regel voor effectieve vergaderingen

De gouden regel voor effectieve vergaderingen

De gouden regel voor effectieve vergaderingen De dynamiek in een team kan een vergadering maken of breken. Ben je ooit in een ontmoeting geweest waar mensen elkaar onderbreken, nieuwe ideeën introduceren wanneer ze op het gesprek zouden moeten bouwen en iemand anders...

NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet

NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet

Gisteren is een brief verstuurd aan de partners in het formatieoverleg met een checklist voor het formatieakkoord. De checklist heeft 'Duurzame Innovatie' als rode draad, met een sterke nadruk op de gebieden Belastingen/Financiën, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid...

Governance is dood, leve de nieuwe Governance

Governance is dood, leve de nieuwe Governance

De NCD doet een beroep op de gesprekspartners voor de kabinetsformatie om de 'Wantrouwenrace' te beëindigen en Vertrouwen de basis te laten zijn van Governance. Het steeds toenemende aantal regels bij in- en extern toezicht leidt wat de NCD betreft tot een...

Toekomst van Governance vraagt om meer professionaliteit

Toekomst van Governance vraagt om meer professionaliteit

De NCD maakt zich nadrukkelijk zorgen over de professionaliteit bij Governance. De vele ontwikkelingen vragen om andere vormen van Governance, menen Siebe Sonnema en Gerard Citroen, beiden, namens de NCD, intensief betrokken bij de Governance...