Verstegen Marianne van Keep (1) 640x480Marianne van Keep, director of sustainability Verstegen Spices & Sauces

We hebben behoefte aan een nieuw soort IQ’

Wat betekent Future Proof in de foodsector?
“Verstegen is een productiebedrijf. Dat betekent dat het zekerstellen van de toevoer van onze grondstoffen heel belangrijk is. Dat gaat tegenwoordig niet meer zonder duurzaamheid en innovatie. Elk specerij heeft zijn eigen verhaal. Sommige specerijen komen uit landen waar het oorlog is, andere uit landen waar problemen zijn met water, en weer andere uit landen die worstelen met verstedelijking. Allemaal tendensen die nadelig zijn voor ons. Daar moet je als bedrijf iets mee. Wij brengen er onze kennis naartoe om bij te dragen aan een duurzame oplossing. Dat doen we op verschillende manieren. De specerijenhandel kent een hele lange supplychain en we nemen al die schakels onder de loep. Dat begint bij de boeren. Het is voor ons van groot belang dat het bij de bron goed geregeld wordt. Als een boer minder pesticides gebruikt, hebben wij verderop in de keten minder problemen met pesticiden. Als hij beter met hygiëne omgaat, hebben we daar later plezier van. Hoe beter de boer het doet, hoe beter het is voor het product en dus ook voor ons en voor de consument. Daarom zijn we in nesië al ruim 10 jaar bezig met een project waarbij we boeren beter betalen en ze opleiden. Zo blijft het voor hen aantrekkelijk om specerijen aan ons te leveren. Ook werken we daar samen met een bedrijf dat de infrastructuur verbetert, waardoor de toevoer gegarandeerd blijft. Ook stellen we duurzaamheidseisen aan onze leveranciers. Een handelaar moet echt toegevoegde waarde bieden in termen van kwaliteit, duurzaamheid of innovatie, anders is zijn rol bij Verstegen uitgespeeld.”

Heeft die focus op duurzaamheid ook te maken met het feit dat Verstegen een familiebedrijf is?

Een van onze gouden regels is: Verstegen wil de toekomst onafhankelijk tegemoet treden. Dat vertalen we onder andere naar: we werken voor de kinderen van onze kinderen. Dat wil zeggen dat alles wat we doen in het licht staat van de lange termijn. Dan ben je klaar voor die toekomst, Future Proof dus. En dat is de essentie van duurzaamheid. Gelukkig zien we ook steeds meer dat klanten er net zo over denken. Wat mij betreft is 2015 het jaar van de kanteling en werken we steeds meer met klanten en leveranciers samen in deze transitie naar een bestendige toekomst. Bondgenootschappen en langdurige relaties gaan ook een steeds grotere rol spelen. Het is mooi als je zelf impact kunt maken, maar als je het samen met anderen doet is de kans groter dat er sprake is van langdurige impact.”

Wat vraagt dat van leiders?

Leidinggevenden moeten zich steeds meer dienend opstellen en een voorbeeld zijn. Je kunt niet zomaar zeggen hoe het moet, je moet samen met anderen bekijken wat de beste oplossing is voor iedereen.”

Welke competenties heb je daarvoor nodig?”

Een hoge mate van flexibiliteit. De omgeving verandert razendsnel, zowel extern als intern. Daar moet je in mee kunnen gaan. Daarnaast heb je een nieuw soort IQ nodig, waarbij de I niet staat voor intelligentie maar voor Informatie. Je moet de vaardigheid hebben om uit de enorme massa informatie die we tot onze beschikking hebben, het juiste te halen en dingen met elkaar te verbinden. Verder moet je pragmatisch zijn. Soms moet je gewoon een stap maken zonder dat iets compleet is uitgekristalliseerd. Als je dingen over-analyseert is er geen ruimte meer voor verandering of aanpassing. Soms moet je er gewoon voor gaan!”

Welke rol spelen jongeren in een Future Proof bedrijfsvoering?
“Als je het over Future Proof hebt vind ik het zoeken van bondgenoten heel belangrijk. Dat doe je buiten je bedrijf met branchegenoten, leveranciers en klanten. Maar zeker ook binnen het bedrijf. Mijn bondgenoten op het gebied van duurzaamheid zijn vaak jonge mensen die het gevoel hebben dat ze verantwoordelijkheid willen dragen voor hun omgeving. Daar ontstaan mooie dingen uit. Daarom gaan we veel verbindingen aan met opleidingen in de omgeving. Van bliksemstages voor lagere scholen tot samenwerkingsverbanden met MBO’s. Het moet een beetje sexy zijn om in een productiebedrijf te werken. Dus laten we zien dat mensen hier een eigen inbreng hebben en dat ze verantwoordelijkheid dragen voor het eindproduct. Ook de bedrijfscultuur is iets waar jongeren warm voor lopen. Mensen werken hier vanuit passie, ze hebben echt hart voor de zaak en daar zoeken we ze ook bewust op uit, want dat zijn de mensen die het verschil kunnen maken. En die aanpak werkt, want aan elk traject houden we altijd wel een paar mensen over.”

Wat is de belangrijkste uitdaging?peper oogst 3

De juiste balans vinden tussen transparant willen zijn en dingen vast willen leggen. We leven in een maatschappij waar je voor alles een certificaat moet hebben. Verstegen heeft waanzinnig veel certificaten en dat is ook heel belangrijk, maar uiteindelijk moet je gewoon de dingen doen die je moet doen. Certificaten kunnen verlammend werken. Het gevaar is dat je voor een checklist gaat werken en datgene wat werkelijk belangrijk is uit het oog verliest.”

Stip op de horizon?

Het allerleukste aan werken met duurzaamheid is dat je nooit kunt zeggen: ‘Ik ben er’. Voor Verstegen is de stip op de horizon dat we het meest duurzame specerijenbedrijf ter wereld willen zijn. Daar werken we met z’n allen aan, zoals blijkt uit ons duurzaamheidsverslag, maar dat proces is nooit af. Je moet je altijd aanpassen, nieuwe stappen zetten en nieuwe doelen formuleren. We hebben nog een mooie weg te gaan.”