Adverteren

Je kunt adverteren in de standaard mediamiddelen van de NCD. Dat zijn naast de websites en de (gesegmenteerde) NCD Nieuwsbrief ook ons digitale magazine LeadershipNL (voorheen ExecutiveNL). Aantrekkelijke mediamiddelen omdat ze direct bij de leiders van Nederland onder ogen komen.

We geven je graag advies op maat, zodat jouw advertentiebudget optimaal wordt ingezet voor jouw situatie. Je kunt contact opnemen met Leontien van Honk via leontienvanhonk@ncd.nl of via ons algemene nummer 088 – 623 2300.


Gebruik adressenbestand:

Het NCD adressenbestand is bedoeld voor persoonlijke raadpleging door de leden van de NCD. Geheel of gedeeltelijk gebruik van namen of adressen voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden of collectieve acties in enigerlei vorm, is uitdrukkelijk verboden of kan slechts in uitzonderlijke gevallen met schriftelijke toestemming van de directeur van de NCD geschieden.