Groningen

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Groningen zijn er de volgende districten:

– District Groningen
Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland
Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Groningen

District Groningen kent een open en informele sfeer. In de groep zitten personen met een verschillende achtergrond en ervaring uit diverse bedrijfstakken. Door deze afwisseling kunnen leden elkaar helpen en versterken. Onze bijeenkomsten kenmerken zich door een sterke betrokkenheid. In principe wordt elke bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijk diner waarin men elkaar beter kan leren kennen en kan netwerken.
Er zijn 7 à 8 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomst vindt op een wisselende dag en locatie plaats. De bijeenkomsten starten om 17.00 uur met een lezing, presentatie of bedrijfsbezoek met aansluitend een borrel en een diner tot 20.00 uur.
De districtsbijdrage (dinerpot) bedraagt € 175,00 per jaar excl. BTW en staat los van de landelijke contributie van de NCD.

2. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om de kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance.
In het voorjaar en het najaar wordt er een bijeenkomst gehouden. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur met een borrel en om 18.00 uur gaan wij aan tafel en begint het inhoudelijk deel van het programma. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult is van harte welkom.