Noord-Brabant

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Noord-Brabant zijn er de volgende districten:

– District Breda/Tilburg
– District Den Bosch
– District Eindhoven
Commissarissendistrict Zuid-Nederland
Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Breda/Tilburg

Het district wordt gerund door twee districtsvoorzitters. Zij verzorgen negen á  tien bijeenkomsten per jaar. Twee bijeenkomsten daarvan zijn met aanwezigheid van de partners; namelijk de nieuwjaarsbijeenkomst op een zaterdagavond in januari en de zomerbijeenkomst op een vrijdagmiddag/avond in juni.
De zeven á acht reguliere bijeenkomsten vinden plaats op veelal een vaste locatie in de omgeving van Breda. Soms afgewisseld met een bedrijfsbezoek. De aanvang van de bijeenkomst  is om 17 uur. Veelal wordt door een externe spreker een themabespreking verzorgd. Aansluitend is er de na-borrel, gevolgd door een diner voor de gegadigden. De meeste aanwezige leden nemen deel aan het diner. Dit biedt een goede gelegenheid elkaar beter te leren kennen en business ervaringen te delen.

De bijdrage voor het district bedraagt € 80,00 per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor de locatiehuur, de na-borrel, het presentje voor de gastsprekers en de aankleding van de twee partnerbijeenkomsten.
Het district kenmerkt zich door het informele karakter en de grote toegankelijkheid. Nieuwe leden zullen zich snel “thuis” voelen.

2. District Den Bosch

De groep kent een open en informele sfeer. De leden zijn betrokken bij elkaar.
Er is onderlinge kennisuitwisseling, er zijn bedrijfsbezoeken. Gedurende het jaar zijn er acht thema-avonden en twee bijzondere evenementen met partner.

Deze districtsbijdrage bedraagt € 125,- per jaar. Deze bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

3. District Eindhoven

De stad Eindhoven en de omliggende kernen vormen het kloppend hart van ons district. Als innovatieve high tech regio levert district Eindhoven een belangrijke bijdrage aan het bruto nationaal product. Van start-ups, MKB-bedrijven tot grote multinationals; de sleutel tot hun succes ligt in samenwerking en het delen van kennis!. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen!
District Eindhoven wil meebewegen in de dynamiek van haar omgeving. We willen een afspiegeling zijn van onze regio, met dynamische, innovatieve, high tech leden die geïnspireerd willen worden en zelf inspireren, die vertrouwen op de kracht van samenwerken.
We verheugen  ons op het delen van onze jarenlange ervaring in ondernemen en leiding geven met aanstormende jonge ondernemers en om de dynamiek van jonge ondernemers te vertalen naar vernieuwing van het bestaande.
Een maal per maand worden bijeenkomsten georganiseerd door en voor de leden van NCD. Uiteenlopend qua onderwerp en gebaseerd op vragen die onder de leden leven. Wij vertalen onze ambitie om mee te bewegen en mee te groeien met de dynamiek en groei van regio Eindhoven in ons programma.
Je bent van harte welkom op een van onze bijeenkomsten om kennis te maken, sfeer te proeven en antwoorden te krijgen op je vragen.
De kosten voor deelname aan het programma zijn €175,- per jaar.

4. Commissarissendistrict Zuid-Nederland

De sfeer in de groep is gericht op interactie. Het adagium is leren van elkaar. Om dat te bereiken wordt veelal een inleiding van een spreker gebruikt als intro voor steeds verschillende interactieve werkvormen. Soms wordt er gewerkt met cases. Doel van de verschillende werkvormen is om tot de kern van vraagstukken door te dringen. De antwoorden op vraagstukken waar een commissaris mee geconfronteerd wordt zijn niet zwart/wit. Het gaat juist om de afwegingen die ten grondslag liggen aan beslissingen en aan het acteren van de commissaris. Commissaris zijn is een vak!

Om echt van elkaar te kunnen leren is vertrouwelijkheid van informatie een basisvoorwaarde.

Er zijn 5 tot 6 bijeenkomsten per jaar in afwisselende locaties in Noord-Brabant. De avonden zijn op donderdag vanaf 18.30 uur met broodjes. Einde om 21.00 uur met borrel. Naast de formele bijeenkomsten organiseren we jaarlijks een BBQ en op initiatief van leden andere bijeenkomsten.

Er zijn circa 40 deelnemers met de wens om door te groeien naar 50 tot 60
Gebied dat de groep omvat: wonen en/of werken in Brabant/Zeeland/Limburg