Noord-Holland

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Noord-Holland zijn er de volgende districten:

District Groot Amsterdam
District Gooi 4
District Groot Gooi
District Haarlem
–  District Nieuw Amsterdam (in oprichting)
District Noord-Holland Noord
Commissarissendistrict Noord-Holland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten. Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Groot Amsterdam

District Groot Amsterdam kent een open en informele sfeer. Alles wat gezegd wordt blijft binnen het District. In de groep zitten ondernemers en senior managementleden met een verschillende achtergrond en met ervaringen uit verschillende bedrijfstakken.

Regelmatig inventariseren we wat onze leden bezighoudt. We kiezen daar een onderwerp uit wat we behandelen. We horen elkaars visie en mogelijke oplossingen. Dit werkt inspirerend.

De indeling is als volgt. De inloop is van 17.00 tot 17.30. We starten om 17.30 en eindigen om 19.00 uur.

Een enkele keer houden we een bedrijfsbezoek. Zo waren we bijvoorbeeld te gast bij Apple en Marcel Wanders. Ook komt er zo nu en dan een spreker. Een voorbeeld hiervan is Dorine Burmanje, directievoorzitter van het Kadaster die op uitnodiging van een van onze leden komt spreken.

De districtsbijdrage bedraagt € 95 (exclusief BTW) en staat los van de landelijke contributie van het NCD.

Update 2 juni 2017: het district verwelkomt graag kandidaat-leden, maar gezien de opzet van de bijeenkomsten wil men de grootte van de groep hanteerbaar houden. Daarom hanteert het district tot nader order een ledenstop.

2. District Gooi 4

District Gooi 4 is een enthousiaste, vertrouwelijke, onderhoudende, actieve en jonge groep. Naast het uitwisselen van ervaring en kennis op terreinen waar problemen worden ondervonden, geven wij elkaar de gelegenheid kennis op te doen over elkaars bedrijven. De diverse activiteiten worden aan het begin van het seizoen gezamenlijk besproken.

Met uitzondering van juli en augustus hebben wij iedere maand een bijeenkomst, die plaatsvindt op de derde dinsdag van de maand. De locatie is Restaurant Wakker in Eemnes. Om 16.45 uur is er ontvangst, om 17.00 uur een inleiding en discussie. Om 18.30 uur is er diner en de bijeenkomst eindigt om 20.30 uur.

De districtsbijdrage bedraagt € 190,-per jaar en wordt gebruikt voor de kosten van de bijeenkomsten en sprekers. Deze bijdrage is verschuldigd naast het lidmaatschapsgeld van de NCD.

3. District Groot Gooi

District Groot Gooi bestaat uit circa 20 ondernemers/dga’s en senior managers uit het bedrijfsleven. Groot – dus niet alleen het Gooi, maar ook daar omheen – Gooi streeft naar een open en toegankelijke sfeer en nieuwe leden worden dan ook via een introductie op maat snel opgenomen. Het gaat niet om waar men vandaan komt, maar om gezamenlijk inspiratie èn kennis op te doen.

Tijdens de themabijeenkomsten delen we in vertrouwen kennis en ervaring (‘dare to share’) en zo doende leren we van elkaar. Behalve deze inhoudelijke component, die door een jaarlijks wisselende programmacommissie wordt samengesteld, gaan we er als groep ook op uit en is er jaarlijks een bedrijfsbezoek en een eindejaarsbijeenkomst.
We komen iedere derde donderdag van de maand bij elkaar in restaurant Greenfield’s in Baarn (uitgezonderd juli en augustus). Het programma start met een borrel om 17.45 uur, diner om 18.30 uur en aansluitend de themabijeenkomst. Afronding om +/- 20.45 uur.

De districtsbijdrage bedraagt € 125,- (excl. btw) per jaar en deze wordt o.a. aangewend voor de kosten van de bijeenkomsten en attenties voor de sprekers. Borrel- en dinerkosten (+/- € 45,-) worden individueel afgerekend. De districtsbijdrage staat los van het NCD-lidmaatschapsgeld.

4. District Haarlem

De bijeenkomsten kenmerken zich door een informele, in elkaar geïnteresseerde sfeer, met uitwisseling van informatie over onderwerpen als de dagelijkse actualiteit en actuele eigen aandacht vragende onderwerpen. De bijeenkomsten worden afgewisseld door educatieve bijdragen van eigen leden als wel van op uitnodiging presenterende deskundigen van buitenaf. De sfeer van vertrouwelijkheid zorgt voor gesprek onderwerpen die bijdragen aan de eigen vorming van de deelnemers.

Er zijn 6 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten worden op dinsdag gehouden van 17.00 uur tot 19.30 uur. Al naar gelang de behoefte wordt er zorg gedragen voor de innerlijke mens.

De districtsbijdrage bedraagt € 75,- per jaar. Deze staat los van de landelijke NCD-contributie.

5. District Nieuw Amsterdam

Dit district is in oprichting. Als je wilt kennismaken met dit startende district kun je dit aangeven op het interesseformulier.

6. District Noord-Holland Noord

De organisaties waar onze leden bij zijn betrokken zijn regionaal, nationaal en internationaal actief. De groep is divers en er is een open en informele sfeer.

De informele bijeenkomsten zijn zonder agenda, maandelijks op een vaste locatie in Alkmaar en informatieve bijeenkomsten op wisselende locaties. Themabijeenkomsten en diners vinden ook op verschillende locaties plaats. Er zijn zo’n 10 à 12 bijeenkomsten per jaar, meestal op de derde woensdag van de maand.

Er is nog geen vaste districtsbijdrage vastgesteld. Dinerkosten zijn voor eigen rekening.

7. Commissarissendistrict Noord-Holland

Open, informeel, gericht op het professionaliseren van het vak van commissaris/toezichthouder.

Na een inleiding door een gastspreker, een ervaren commissaris, wordt tijdens het gezamenlijke diner informeel doorgesproken over de eigen praktijk. In de plenaire afronding komen verdiepingsvragen aan de orde.

Er zijn 4-5 bijeenkomsten per jaar. Deze vinden plaats op variabele dagen in de maand. Op dit moment heeft het district ongeveer 40 leden. Gebied dat de groep omvat: wonend en/of werkend en/of affiniteit hebbend met de provincie Noord-Holland.

Er is geen jaarlijkse districtsbijdrage. Deelname aan diners is voor eigen rekening.