Overijssel

 

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Overijssel zijn er de volgende districten:

– District Twente
– District Zwolle
– Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District Twente

District Twente neemt het adagium ‘dare to share’ als vertrekpunt bij het organiseren van haar bijeenkomsten. Inleiders en deelnemers worden uitgedaagd het eigen leiderschap onder de loep te nemen. Jaarlijks organiseert district Twente 6 inspirerende bijeenkomsten op de maandagavond. De bijeenkomsten staan in het teken van ‘ont-moeten’. Avonden waar de rust wordt genomen om te reflecteren op de inzichten van inleider. Dit onder het genot van een hapje en een drankje, telkens op een wisselende locatie in Twente. We gaan samen de dialoog aan over thema’s die voor commissarissen en directeuren relevant zijn. Thema’s die variëren van integriteit tot business model innovatie.

Inclusief de landelijke bijdrage bedraagt de investering per lid €765,- per jaar.

2. District Zwolle

District Zwolle is informeel en open van karakter. Onderling vertrouwen en respect zijn leidend. Hetgeen onderling besproken blijft binnen de groep.

De inhoud van de bijeenkomsten wordt niet op voorhand bepaald. De bijeenkomsten sluiten altijd aan op de actualiteit en wens van de deelnemers om een bepaald thema ter tafel te brengen. Deze zogenaamde “Open-tafel bijeenkomsten” zijn daarmee het centrum van de ontmoeting. De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur en worden om 19.00 uur afgesloten. Daarna is er gelegenheid om nog samen te eten.

In totaal komt het district ongeveer 10 keer per jaar bijeen op een vaste locatie in Zwolle.

De districtsbijdrage bedraagt € 300, – per jaar en staat los van de contributie van de NCD.

3. Commissarissendistrict Noord- en Oost-Nederland

De doelstelling is om de kennis en ervaring te delen op het gebied van toezicht houden en governance.
In het voorjaar en het najaar wordt er een bijeenkomst gehouden. De deelnemers zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers.

Locatie: De Havixhorst in De Wijk (bij Meppel). De bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur met een borrel en om 18.00 uur gaan wij aan tafel en begint het inhoudelijk deel van het programma. Iedereen die een toezichthoudende functie vervult is van harte welkom.