Utrecht

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Utrecht zijn er de volgende districten:

– District Amersfoort
– District Hollands Midden
– District Midden Nederland
– District Stichtse Kring
– District Utrecht
– Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland


Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District  Amersfoort

District Amersfoort is de ‘place to be’ waar NCD leden elkaar te ontmoeten om te verbinden, te verdiepen en elkaar te inspireren. Dit alles in een informele sfeer met of zonder gastsprekers.
Wij bereiken het doel met bijeenkomsten waar deelnemers de gelegenheid krijgen zichzelf te presenteren en elkaar te leren kennen maar ook bieden we inspirerende sprekers een podium.
Deelnemers zijn lid van het NCD, voornamelijk woonachtig in of rond Amersfoort maar wij staan zeker ook open voor een ieder die zich bij ons thuis voelt.
Het districtsjaar loopt van september t/m juli. Bijeenkomsten worden de 1e woensdag van de maand gehouden (niet in vakanties) in het Berghotel Amersfoort of ‘op locatie’. Na afloop is er altijd gelegenheid om de indrukken te verwerken tijdens het diner.

Een greep uit de onderwerpen voor het jaar 2017/2018:

  • Digitale beveiliging
  • Crowdfunding
  • ‘Het NCD denkt met u mee’, de academy
  • Rampen voorstellen via digitale media

Belangstelling? Bel ons of meld je aan!

2. District Hollands Midden

District Hollands Midden is een bloeiend district met betrokken leden die elkaar kennen en vertrouwen. De leden maken hun agenda’s vrij om naar de bijeenkomsten te komen omdat die behalve een hoge funfactor ook een zinvolle inhoudelijke component hebben. De groep heeft een open en toegankelijk karakter. Wat binnen deze groep wordt besproken blijft binnen de groep!

We komen iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Ontvangst 17.00 uur met een borrel. Per bijeenkomst kan de eindtijd verschillen maar in principe maken we het niet te laat.

Locatie: (kan wisselen)
Restaurant ’s Molenaarsbrug
’s-Molenaarsweg 2
2401 LL  Alphen aan den Rijn

Inhoud:

  • Themabijeenkomst, borrel, spreker, diner.
  • Vrije netwerkavond, borrel, kring, diner.
  • Bedrijfsbezoek
  • Persoonlijke ontwikkeling

Omvang/gebied: Hollands Midden, Groene Hart en ruime omstreken.

Wat verwachten we van de deelnemers: Enthousiaste deelname. Bereid zijn te delen in het kader van Dare to Share. Een luisterend oor hebben en kritische vragen stellen in opbouwende sfeer. Minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten bijwonen.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- (ex.BTW) per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor dekking van de kosten van de bijeenkomsten en cadeautjes voor sprekers ed. De districtsbijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD. De dinerkosten (35,00 ex. BTW en drankjes) worden per avond, ter plekke afgerekend.

3. District Midden Nederland

Midden Nederland kenmerkt zich door een enthousiaste en vriendschappelijke groep. In dit district worden ervaringen en kennis op een vertrouwelijke manier in een informele sfeer gedeeld, waarop kan worden gereageerd en over gediscussieerd. Vanwege het onderlinge vertrouwen naar elkaar toe is het belangrijk dat deelnemers vaak aanwezig zijn, bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en elk jaar een bijdrage willen leveren aan organisatie en inhoud. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd, ook komt het voor dat een bedrijfsbezoek of een buitenactiviteit op het programma staat.

De groep komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar, met uitzondering van januari en mei, dan komt de groep op de 2e dinsdag van de maand samen. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Thuisbasis van de groep is Hotel Theater Figi in Zeist.
De inloop is vanaf 17.30 uur, om 18.00 begint het diner met een rondje actualiteiten en aansluitend om  19.00/19.15 uur start het inhoudelijke programma dat loopt tot ca. 21.00 uur.

Attendance: uitgangspunt is dat iedereen graag komt, tenzij de realiteit van alledag dat niet toelaat.

Gebied dat de groep omvat: Midden Nederland.

NCD leden die kennis willen maken met de Kring Midden Nederland worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Gerard Markslag. Potentieel nieuwe leden hebben eerst een oriëntatiegesprek ter verwelkoming met de Welkomstcommissie. Op basis van dit gesprek geeft de Welkomstcommissie een terugkoppeling van dit gesprek en hun bevindingen aan de Kring. Op basis van deze informatie beslist de Kring geen bezwaar/bezwaar. Het nieuwe lid kan daarna  (op kosten van de Kring) één keer komen ‘snuffelen aan de groep’ en beslist daarna of hij/zij al dan niet wil toetreden. Toetreden betekent vanzelfsprekend lid zijn of worden van het NCD.

De districtsbijdrage bedraagt ca. € 400,- per jaar excl. BTW en is inclusief de drankjes en maaltijden tijdens de 10 bijeenkomsten. Deze bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

 

4. District Stichtse Kring

De sfeer is open en informeel. Er is een brede diversiteit qua achtergrond, functie (ondernemer, manager, consultant) en ervaring (jonger, ouder, offline, online) en de groep bestaat uit mannen en vrouwen. Doel is om input te krijgen en te geven die inspireert, vernieuwt en vertaalbaar is naar de praktijk.

Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar, steeds op de derde woensdag van de maand. Locatie: restaurant de Kastanjehof te Lage Vuursche en soms een bedrijfsbezoek. Bijeenkomsten starten doorgaans met inloop om 18.00 uur en om 19.00 uur gaan we aan tafel.

De districtsbijdrage bedraagt € 125, – per jaar (excl. BTW) en staat los van de contributie van de NCD. De diners in de Kastanjehof worden per keer individueel afgerekend ad € 50.

Wil je meer weten over district Stichtse Kring? Neem dan contact op met Stijn Sarneel op 06 512 542 90 of Ada Gré van de Munt op 06 135 197 44 ook te bereiken via stijn@balansparant.nl en agvdmunt@kpnmail.nl.

 

5. District Utrecht

Kenmerkend en onze toegevoegde waarden
District Utrecht kenmerkt zich door. Open sfeer waarin vertrouwen, inspiratie, persoonlijke ervaringen en afwegingen, persoonlijke groei en leren van elkaars fouten en successen centraal staan. Beter, bewust en positief leiderschap en ondernemerschap is waar het met elkaar om en over gaat. We weten elkaar te vinden en te verbinden: peer to peer. Een goed en passend evenwicht tussen groepsdynamiek, diepgang en praktische toepasbaarheid.
Wat vinden we belangrijk en hoe willen we onze bijeenkomsten samen vorm geven? We doen altijd een rondje langs de mensen: hoe is het, waar sta je, wat houd je bezig? We brengen (eigen) vraagstukken/visies in die voor ons relevant zijn: van, voor en door elkaar. We delen kennis, brengen dit zelf in of halen dit van buiten. We openen zo nu en dan elkaars schedel voor de nodige verrijking.

Jaarprogramma
We stellen een jaarkalender/jaaraffiche op met de belangrijke thema’s, wie dit verzorgen en op welke data. Natuurlijk springen we in op de actualiteit wanneer we dit belangrijk vinden of ruilen we wanneer zich een meer relevante issue voordoet of wanneer iemand agenda-technisch zelf moet ruilen.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 17.30 uur informeel elkaar ontmoeten, 18.00 uur een rondje langs de mensen, 18.20 uur inleiding onderwerp/thema door lid, een korte bespreking van het thema gevolgd door een dialoog en discussie. Tussendoor een buffet-maaltijd en drankje en dan het vervolg van de discussie. 20.00 uur afsluiting en nog een drankje.
Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar, altijd op de laatste woensdag van de maand.

Locatie
In en rondom Zeist. Figi, andere zaken of bij eigen bedrijven.

Financiële bijdrage
De districtsbijdrage bedraagt € 300,- voor het seizoen 2018. Deze bijdrage wordt aangewend voor zaalhuur, consumpties en aardigheid sprekers. De introducees wordt bij hun snuffel-bezoek een bijdrage van € 30 gevraagd.

 

6. Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland

Het Commissarissen District Utrecht – Gelderland heeft als doelstelling kennis en ervaring van deelnemers te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken op het gebied van adviseren/toezicht houden als commissaris/toezichthouder. Het vak van commissaris en toezichtzichthouder is behoorlijk aan het veranderen, de aansprakelijkheid neemt toe en kennis van nieuwe ontwikkelingen zijn al met al voldoende reden om met elkaar 1x in de twee maanden informatie en ervaring uit te wisselen. Op verzoek van leden worden ook sprekers uitgenodigd, die ons bijpraten over diverse onderwerpen op het gebied van governance. De leden zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers. Zowel commissarissen/toezichthouders in het private als publieke domein en van grote organisaties, MKB bedrijven en familiebedrijven zijn welkom.
Zes keer per kalenderjaar komt men bij elkaar op Landgoed Anderstein in Maarsbergen, in principe op maandag van 17.00 tot 21.00 uur. In 2018 zijn de data voor onze bijeenkomsten: 19 februari 2018, 16 april 2018, 18 juni 2018, 20 augustus 2018, 17 september 2018 en 19 november 2018. Naast de vereniging bijdrage van het landelijke NCD betalen deelnemers voor het district een jaarbijdrage van € 150, excl. btw — die via het NCD secretariaat wordt geïnd. Hieruit betaalt het district de kosten voor locatie, versnaperingen, kleine maaltijd, drankjes, en een attentie voor de sprekers e.d. Alleen landelijke NCD leden kunnen lid zijn van een district.

Voor meer informatie, aanmelden of voor een afspraak voor een introductie avond, neem je contact op met een van de districtsvoorzitters:
Leopold Lindner (mobiel 06 5335 1221, mail: slotstaete@planet.nl) en of met Lizzy Doorewaard (mobiel 06 5171 9663, mail: l.doorewaard@gmail.com).