Utrecht

NCD-leden kunnen deelnemen aan één of meerdere districten. In de provincie Utrecht zijn er de volgende districten:

– District Amersfoort (in oprichting)
– District Hollands Midden
– District Midden Nederland
– District Stichtse Kring
– District Utrecht
–  District Foodvalley

– Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland


Hieronder vind je een algemene beschrijving van deze districten.

Leden vinden op het ledennet een uitgebreidere beschrijving en een overzicht van de deelnemers in deze districten.

1. District  Amersfoort (in oprichting)

Nadere informatie volgt

2. District Hollands Midden

District Hollands Midden is een bloeiend district met betrokken leden die elkaar kennen en vertrouwen. De leden maken hun agenda’s vrij om naar de bijeenkomsten te komen omdat die behalve een hoge funfactor ook een zinvolle inhoudelijke component hebben. De groep heeft een open en toegankelijk karakter. Wat binnen deze groep wordt besproken blijft binnen de groep!

We komen iedere tweede dinsdag van de maand bij elkaar met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Ontvangst 17.00 uur met een borrel. Per bijeenkomst kan de eindtijd verschillen maar in principe maken we het niet te laat.

Locatie: (kan wisselen)
Restaurant ’s Molenaarsbrug
’s-Molenaarsweg 2
2401 LL  Alphen aan den Rijn

Inhoud:

  • Themabijeenkomst, borrel, spreker, diner.
  • Vrije netwerkavond, borrel, kring, diner.
  • Bedrijfsbezoek
  • Persoonlijke ontwikkeling

Omvang/gebied: Hollands Midden, Groene Hart en ruime omstreken.

Wat verwachten we van de deelnemers: Enthousiaste deelname. Bereid zijn te delen in het kader van Dare to Share. Een luisterend oor hebben en kritische vragen stellen in opbouwende sfeer. Minimaal 8 van de 10 bijeenkomsten bijwonen.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 50,- (ex.BTW) per jaar. Deze bijdrage wordt aangewend voor dekking van de kosten van de bijeenkomsten en cadeautjes voor sprekers ed. De districtsbijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD. De dinerkosten (35,00 ex. BTW en drankjes) worden per avond, ter plekke afgerekend.

3. District Midden Nederland

Midden Nederland kenmerkt zich door een enthousiaste en vriendschappelijke groep. In dit district worden ervaringen en kennis op een vertrouwelijke manier in een informele sfeer gedeeld, waarop kan worden gereageerd en over  kan worden gediscussieerd. Vanwege het onderlinge vertrouwen naar elkaar toe is het belangrijk dat deelnemers vaak aanwezig zijn, bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen en een bijdrage willen leveren aan organisatie en inhoud. De groep streeft naar een attendance van 50%, maar liever meer (b.v. 2/3).

Soms wordt een gastspreker uitgenodigd, ook komt het voor dat een bedrijfsbezoek of een buitenactiviteit op het programma staat.
De groep komt iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar, met uitzondering van juli en augustus. Thuisbasis is Hotel Figi in Zeist,
De inloop is altijd vanaf 16.30 uur en om 17.00 begint het programma dat loopt tot 19.00 uur. Na afloop wordt er gezellig gedineerd tot 21.00 uur.

Gebied dat de groep omvat: midden Nederland.

De districtsbijdrage bedraagt € 200,- per jaar en is inclusief de drankjes en maaltijden tijdens alle bijeenkomsten. De bijdrage staat los van het lidmaatschapsgeld voor de NCD.

4. District Stichtse Kring

De sfeer is open en informeel. Er is een brede diversiteit qua achtergrond, functie (ondernemer, manager, consultant) en ervaring (jonger, ouder, offline, online) en de groep bestaat uit mannen en vrouwen. Doel is om input te krijgen en te geven die inspireert, vernieuwt en vertaalbaar is naar de praktijk.

Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar, steeds op de derde woensdag van de maand. Locatie: restaurant de Kastanjehof te Lage Vuursche en soms een bedrijfsbezoek. Bijeenkomsten starten doorgaans met inloop om 18.00 uur en om 19.00 uur gaan we aan tafel.

De districtsbijdrage bedraagt € 125, – per jaar (excl. BTW) en staat los van de contributie van de NCD. De diners in de Kastanjehof worden per keer individueel afgerekend ad € 50.

Wil je meer weten over district Stichtse Kring? Neem dan contact op met Stijn Sarneel op 06 512 542 90 of Ada Gré van de Munt op 06 135 197 44 ook te bereiken via stijn@balansparant.nl en agvdmunt@kpnmail.nl.

5. District Utrecht

Informele, open sfeer, waarin vertrouwen om met elkaar en van elkaar te leren centraal staat. Leden brengen (eigen) vraagstukken/visies in die voor de leden van het district relevant zijn. Elkaar vinden en verbinden is waar het om gaat. Een goed en passend evenwicht tussen diepgang en praktische toepasbaarheid.

Er zijn zo’n 10 bijeenkomsten per jaar, altijd op de laatste woensdag van de maand. Elk jaar wordt een tijd-agenda opgesteld en worden data aan de leden toegewezen. Men kan onderling ruilen wanneer zich een meer relevante issue voordoet.

Thuisbasis is Hotel Figi te Zeist. Het programma ziet er globaal als volgt uit: 17.30 uur informeel elkaar ontmoeten, 18.00 uur een rondje langs de velden: hoe gaat en wat speelt er bij je?. 18.15 uur inleiding onderwerp/thema door lid, een korte bespreking van het thema gevolgd door een dialoog en discussie. Tussendoor een lasagne buffet en drankje en dan het vervolg van de discussie. 20.00 uur afsluiting en nog een drankje.

De districtsbijdrage bedraagt € 150,- voor het seizoen 2017. Deze bijdrage wordt aangewend voor zaalhuur en consumpties.

6. District Foodvalley

NCD Foodvalley is in september 2015 gestart met de missie: energie krijgen door te delen. Het doel is om met 25 mensen de kracht van de groep te ervaren om zo bij te dragen aan elkaars persoonlijke groei. Uiteraard met plezier als rode draad.

Door het uitwisselen van talenten binnen een vertrouwde en plezierige omgeving weten we positief ondernemerschap te ontwikkelen.

Wat verwachten wij van nieuwe leden?

Jij beseft dat een lidmaatschap niet vrijblijvend is. Inspireren, kennis delen, persoonlijke groei, plezier en vertrouwen komen niet tot stand zonder actieve inbreng van alle leden.

NCD Foodvalley staat open voor mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Wil je meer weten over NCD Foodvalley of je aanmelden? Neem dan contact op met Winfred Ortse op 06341-90096 of mail naar winfred@burokoorts.nl.

7. Commissarissendistrict Utrecht/Gelderland

Het Commissarissen District Utrecht – Gelderland heeft als doelstelling kennis en ervaring van deelnemers te delen en dilemma’s met elkaar te bespreken op het gebied van adviseren/toezicht houden als commissaris/toezichthouder. Het vak van commissaris en toezichtzichthouder is behoorlijk aan het veranderen, de aansprakelijkheid neemt toe en kennis van nieuwe ontwikkelingen zijn al met al voldoende reden om met elkaar 1x in de twee maanden informatie en ervaring uit te wisselen. Op verzoek van leden worden ook sprekers uitgenodigd, die ons bijpraten over diverse onderwerpen op het gebied van governance. De leden zijn in uiteenlopende branches werkzaam en ook de branches waarbinnen de toezichthoudende functies vervuld worden zijn zeer divers. Zowel commissarissen/toezichthouders in het private als publieke domein en van grote organisaties, MKB bedrijven en familiebedrijven zijn welkom.
Vijf keer per kalenderjaar komt men bij elkaar op Landgoed Anderstein in Maarsbergen, in principe op maandag van 17.00 tot 21.00 uur. In 2017 zijn de data voor onze bijeenkomsten: 23 januari, 10 april, 19 juni, 18 september en 20 november. Naast de vereniging bijdrage van het landelijke NCD betalen deelnemers voor het district een jaarbijdrage van € 150, excl. btw — die via het NCD secretariaat wordt geïnd. Hieruit betaalt het district de kosten voor locatie, versnaperingen, kleine maaltijd, drankjes, en een attentie voor de sprekers e.d. Alleen landelijke NCD leden kunnen lid zijn van een district.

Voor meer informatie, aanmelden of voor een afspraak voor een introductie avond, neem je contact op met een van de districtsvoorzitters:
Leopold Lindner (mobiel 06 5335 1221, mail: slotstaete@planet.nl) en of met Lizzy Doorewaard (interim coördinator, mobiel 06 5171 9663, mail: l.doorewaard@gmail.com).