nkcc_kleinPer 1 januari 2015 is het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen en Toezichthouders officieel opgegaan in de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

In juni 2014 hebben de verenigingen een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin staat dat zij hun krachten bundelen om te komen tot één breed gedragen beroepsvereniging. Hiermee kan beter worden ingespeeld op maatschappelijke veranderingen die het belang onderstrepen van dynamisch leiderschap en verantwoord bestuur & toezicht in Nederland.

Door de combinatie van de NCD en het NKCC is het grootste platform van directeuren en toezichthouders in Nederland gecreëerd. De wisselwerking tussen directeuren en bestuurders enerzijds en commissarissen en toezichthouders anderzijds binnen één onafhankelijke vereniging draagt bij aan de kwaliteit van besturen en toezichthouden die tevens anticipeert op de realiteit van morgen. Dit houdt in goed gekwalificeerde en responsieve toezichthouders en bestuurders die op een juiste wijze verantwoording afleggen aan stakeholders en maatschappij als geheel. Om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen zet de nieuwe combinatie verschillende middelen in zoals het aanbieden en certificeren van opleidingen via NCD Academy.

In de afgelopen maanden hebben NKCC-leden aanbiedingen gehad om zich aan te sluiten bij de NCD. Velen hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt. Op de website van de NCD lees je alles over het netwerk van de NCD, de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt en hoe jij actief kunt bijdragen aan verantwoordelijk leiderschap in Nederland. We maken graag kennis met je tijdens één van onze events!