NCD jaarverslagen

De jaarverslagen geven een beeld van de activiteiten en de visie en missie van de NCD.

 

Statuten

We hebben met als NCD-leden met elkaar een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn vastgelegd in onder meer de statuten en het huishoudelijk reglement.