NCD jaarverslagen

De jaarverslagen geven een beeld van de activiteiten en de visie en missie van de NCD.

Downloads

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Statuten

We hebben met als NCD-leden met elkaar een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn vastgelegd in onder meer de statuten en het huishoudelijk reglement.

Downloads