NCD, een kennisinstituut dat telt

Vanuit de eigen organisatie, maar ook door bijdragen van leden en partners, voorzien wij je van zoveel mogelijk relevante informatie, onderzoeksresultaten, opinies en ervaringen. Zodat je als professioneel je vak nog beter kunt uitoefenen.

Daarnaast heb je als lid toegang tot ons NCD Kennisnet, kun je gratis naar onze colleges en met substantiële kortingen opleidingen en educatieprogramma’s via NCD Academy volgen.

NCD colleges

Een aantal toonaangevende partners levert een actieve bijdrage aan het programma van de NCD. Met de NCD colleges word je in een informele setting bijgepraat over actuele thema’s die aansluiten op zaken die die als directeur of toezichthouder in de praktijk ervaart. De colleges zijn gratis toegankelijk voor NCD-leden, niet-leden betalen een vergoeding.

NCD Kennisnet

Het NCD Kennisnet is een up-to-date kennisbank en bevat onder meer deze dossiers:

 •     Aansprakelijkheid
 •     Commissaris: bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 •     Crisissituaties
 •     Werven, benoemen, functioneren en ontslag
 •     Honorering van directeuren en commissarissen
 •     Directeur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 •     Juridische bedrijfsvormen
 •     Fusies en bedrijfsovernames
 •     Financiële aspecten van een onderneming
 •     Bevoegdheden en verantwoordelijkheden – algemeen
 •     Merkenrecht

Leden als expert

NCD-leden zijn uiteraard een bijzonder belangrijke bron voor kennisontwikkeling, verdieping en verbreding. Via onze app NCDay kunnen leden elkaar op basis van hun expertises vinden en eenvoudig en snel met elkaar in contact treden.

Onderzoek en publicaties

Voor een deel initieert de vereniging zelf onderzoek zoals op de gebieden financiering, de rol van banken, et cetera. Daarnaast werken we regelmatig mee aan onderzoeken van derden.