Kennis

Wij zijn als NCD zeker een kennisinstituut dat telt.

Vanuit de eigen organisatie, maar ook door bijdragen van leden en partners, voorzien wij je van zoveel mogelijk relevante informatie, onderzoeksresultaten, opinies en ervaringen, zodat je je rol als bestuurder nog beter kunt uitoefenen.

Bovendien heb je toegang tot het NCD Kennisnet, kun je als lid gratis naar de NCD colleges en met aanzienlijke kortingen naar de opleidingen die NCD organiseert. Voor meer informatie zie ook NCD Academy.

NCD colleges

De NCD heeft een aantal toonaangevende partners die een actieve bijdrage leveren aan het programma van de NCD. Met de NCD colleges word je in een informele setting bijgepraat over actuele thema’s die aansluiten bij waar je in de dagelijkse praktijk als directeur of toezichthouder mee te maken heeft. De colleges zijn gratis toegankelijk voor NCD-leden en tegen betaling voor niet-leden.

NCD Kennisnet

Als lid van de NCD heb je toegang tot het NCD Kennisnet. Deze database wordt up to date gehouden door de kennispartners van de NCD. Het NCD Kennisnet bevat onder meer de volgende dossiers:

 •     Aansprakelijkheid
 •     Commissaris: bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 •     Crisissituaties
 •     Werven, benoemen, functioneren en ontslag
 •     Honorering van directeuren en commissarissen
 •     Directeur: bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 •     Juridische bedrijfsvormen
 •     Fusies en bedrijfsovernames
 •     Financiële aspecten van een onderneming
 •     Bevoegdheden en verantwoordelijkheden – algemeen
 •     Merkenrecht

Leden als expert

De belangrijkste bron voor kennisontwikkeling, -verdieping en -verbreding zijn uiteraard de NCD-leden zelf. Via de zoekfunctie op het ledennet (die we nu aan het ontwikkelen zijn) kunnen leden binnenkort elkaar op basis van hun expertises vinden en met elkaar in contact treden.

Onderzoek en publicaties

Voor een deel initieert de vereniging zelf onderzoek, onder andere om op de hoogte blijven van de opvattingen en belangstelling van de leden op diverse gebieden zoals financiering, de rol van banken, et cetera. Daarnaast werkt de NCD geregeld mee aan onderzoeken van derden.

Sommige onderzoeksrapporten en publicaties kun je via ons bestellen of rechtstreeks downloaden. Binnenkort is dit ook mogelijk via een webshop op deze website. Nu verkrijgbaar is o.a. het Dare to Share e-book en de Toolkit Commissariaat. Op dit moment wordt gewerkt aan het boek CHANGE Unlimited! Hieronder kun je het Dare to Share e-book downloaden.

Dare to Share e-book