Visie

Als leiders binnen organisaties hebben we een grote verantwoordelijkheid, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Of dat nu in de rol van CEO, directeur, lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht of als bestuurder is, wat we doen en laten raakt iedereen.

Het is die verantwoordelijkheid die ons allemaal verbindt binnen ‘onze’ NCD. Daarom ook zijn thema’s als ‘Dare to Care’ en ‘Dare to Share’ actuele thema’s die binnen de NCD aan de orde zijn.
Die verantwoordelijkheid begint bij onszelf. Je moet zelf in balans zijn om anderen te helpen in balans te komen. Je kwetsbaar durven opstellen, openheid, reflectie, echt luisteren en daadwerkelijk bereid zijn jezelf voortdurend te ontwikkelen zijn essentieel.

De verantwoordelijkheid naar de eigen persoonlijke omgeving telt evenzeer mee, net als die naar de eigen medewerkers, klanten, relaties en de maatschappelijke omgeving. We zijn ons maar al te zeer bewust dat we als ‘koorddansers’ een speciale verantwoordelijkheid hebben voor een duurzame toekomst.

Een toekomst waarin de verregaande digitalisering een evenwicht veronderstelt tussen ‘High Tech’ en ‘High Touch’. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op onze sociale en emotionele intelligentie, op ons vermogen samenhang te brengen binnen onze organisaties.
Dezelfde passie waarmee we leider willen zijn willen we ook in onze organisaties voelen, doordat medewerkers – net als wij – gaan voor de gestelde doelen. Zodat de optelsom van die energie leidend wordt. We willen plezier hebben met elkaar bij het realiseren van die doelen, ondanks tegenslagen die we ondervinden. De positieve energie die we met elkaar opbrengen stelt ons in staat om er kansen van te maken om het ‘beter’ en ‘anders’ te doen.

Toezichthouders nemen een speciale rol in die steeds meer onder maatschappelijke druk staat. Daar zijn we ons terdege van bewust. Reden voor een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rol van ‘toezichthouder’ als adviseur, inspirator en coach.

Als NCD-leden zijn we ons maar al te zeer bewust van de hoge eisen die aan ons als leiders en toezichthouders worden gesteld. We doen er dan ook alles aan om elkaar daar bij onderling te steunen. Met inhoudelijke kennis van toekomstige ontwikkelingen zodat we deze voor kunnen zijn. Met kennis over vaardigheden, zodat we het proces makkelijker aan kunnen.
Voor alles dagen we elkaar voortdurend uit onszelf en ons functioneren ter discussie te stellen. Juist daarvoor biedt de NCD, met collega’s onder elkaar, een prima basis.

NCD leden brengen elkaar persoonlijke groei in een verfijnd netwerk van mensen die staan voor bewust en ondernemend leiderschap.

Ron Steenkuijl

Voorzitter NCD, Lid directie , ADG dienstengroep B.V.