Onze visie

 

Als leiders binnen organisaties hebben we een grote verantwoordelijkheid, zowel intern als extern. Of dat nu in de rol is van CEO, directeur, lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht of als bestuurder. Wat we doen en laten raakt immers iedereen.

Die verantwoordelijkheid verbindt ons allemaal binnen ‘onze’ NCD. Thema’s als ‘Dare to Care’ en ‘Dare to Share’ zijn dan ook actuele thema’s binnen de NCD.

Die verantwoordelijkheid begint bij onszelf. Je moet zelf in balans zijn om anderen te helpen in balans te komen. Essentieel daarbij is dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, met openheid, reflectie, echt luisteren en daadwerkelijk bereid zijn jezelf voortdurend te ontwikkelen als onvermijdelijke componenten.

De verantwoordelijkheid naar de eigen persoonlijke omgeving telt evenzeer mee, net als die naar de eigen medewerkers, klanten, relaties en maatschappelijke omgeving. We zijn ons maar al te zeer bewust dat we als ‘koorddansers’ een speciale verantwoordelijkheid hebben voor een duurzame toekomst.

Een toekomst waarin de verregaande digitalisering een evenwicht veronderstelt tussen ‘high tech’ en ‘high touch’. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op onze sociale en emotionele intelligentie, op ons vermogen samenhang te brengen binnen onze organisaties.
Dezelfde passie waarmee we leider willen zijn, willen we ook in onze organisaties voelen, doordat medewerkers – net als wij – gaan voor de gestelde doelen. Zodat de optelsom van die energie leidend wordt. We willen plezier hebben met elkaar bij het realiseren van die doelen, ondanks tegenslagen die we ondervinden. De positieve energie die we met elkaar opbrengen stelt ons in staat om er kansen van te maken om het ‘beter’ en ‘anders’ te doen.

De rol van toezichthouders staat steeds meer onder maatschappelijke druk. Daar zijn we ons terdege van bewust. Reden voor een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rol van ‘toezichthouder’ als adviseur, inspirator en coach. Onder meer via onze NCD Academy en de community Commissarissen.nl.

Als NCD-leden zijn we ons maar al te zeer bewust van de hoge eisen die aan ons als leiders en toezichthouders worden gesteld. We doen er dan ook alles aan om elkaar daar bij onderling te steunen. Met inhoudelijke kennis van toekomstige ontwikkelingen zodat we deze voor kunnen zijn. Met kennis over vaardigheden, zodat we het proces makkelijker aan kunnen.
Voor alles dagen we elkaar voortdurend uit onszelf en ons functioneren ter discussie te stellen. Juist daarvoor biedt de NCD, met collega’s onder elkaar, een prima basis.

NCD leden brengen elkaar persoonlijke groei in een verfijnd netwerk van mensen die staan voor bewust en ondernemend leiderschap.

Ron Steenkuijl

Voorzitter NCD, Lid directie , ADG dienstengroep B.V.