BoardResearch heeft ervaring met meer dan 200 evaluaties van raden van commissarissen* in de laatste tien jaar. Onderzoek gebaseerd op de verkregen gegevens heeft geleid tot een aantal interessante uitkomsten.

Wist je bijvoorbeeld dat….

  • …de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) de RvC-vergaderingen in het algemeen goed vindt verlopen, maar dat zijn collega-commissarissen deze mening doorgaans niet met hem of haar delen?
  • …zij dit vaak ook niet kenbaar maken, waardoor het verloop van vergaderingen feitelijk niet verandert?
  • …een RvC vaak denkt erg kritisch te zijn op het bestuur**, maar dat het bestuur vindt dat daar eigenlijk wel een schepje boven op kan?
  • …bestuurders dit niet kenbaar maken richting de RvC, waardoor wederzijdse verwachtingen niet overeenkomen?
  • …een commissaris met financiële kennis over het algemeen invloedrijker is binnen de RvC dan commissarissen zonder financiële kennis?
  • …dit ook geldt op onderwerpen die helemaal niet financieel zijn?
  • …commissarissen vinden dat vanuit maatschappelijk oogpunt vooral commissarissen met een strategische visie nodig zijn?
  • … dat bestuurders graag een bijdrage willen leveren aan de zelfevaluatie van de raad van commissarissen, maar dat ze dit vaak niet doen omdat dit mogelijk niet in dank wordt afgenomen door de RvC.
  • …de optimale aanstellingsduur van een commissaris op 8 jaar ligt?

BoardResearch biedt raden van commissarissen gratis hulp bij zelfevaluaties. BoardResearch heeft geen winstoogmerk en is geïnitieerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen met als doel raden van commissarissen te helpen bij hun zelfevaluaties.

BoardResearch vraagt commissarissen en bestuurders elkaar te beoordelen. De gecombineerde beoordelingen van commissarissen en bestuurders bieden een betrouwbare bron voor inzicht in het functioneren van raden van commissarissen, het functioneren van individuele commissarissen en de interactie tussen bestuurders en commissarissen. Daarnaast zijn deze beoordelingen een geweldige bron voor wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van raden van commissarissen.

Verwerking van de door commissarissen en bestuurders verstrekte gegevens vindt zo veel mogelijk geautomatiseerd plaats. Zodoende is het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek een zelfevaluatie uit te voeren. De rapportages worden geautomatiseerd gegenereerd, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de vertrouwelijkheid van de gegevens. Voor de validiteit van de uitkomsten is het van belang dat (nagenoeg) alle commissarissen en bestuurders deelnemen. Mocht dat niet mogelijk zijn, kan er beter geen gebruik worden gemaakt van BoardResearch.

Bent je benieuwd of BoardResearch ook geschikt is voor jouw raad van commissarissen? Kijk dan op www.boardresearch.org en neem contact met ons op!

 

* Raad van commissarissen kan ook worden gelezen als raad van toezicht.

** Bestuur kan ook worden gelezen als directie of raad van bestuur.

 

BoardResearch bestaat uit een team van onderzoekers allen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, te weten Dennis Veltrop, Reggy Hooghiemstra en NCD-lid Jaap van Manen.

X