Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

Elke week verschijnt er een EU Alert, met deze week de volgende onderwerpen:

  1. Nationale bevoegde autoriteiten: vragenlijst gelanceerd aan AC’s
  2. Europees Parlement: onderzoek naar collectief verhaal
  3. EFAMA-evenement: vermogensbeheerders & duurzame financiën
  4. ECON: conceptverslag over koolstofarme benchmarks en benchmarks voor positieve koolstofeffecten
  5. Hervorming van de taken van de directeuren in de EU om langetermijndenken en duurzaamheid te bevorderen
  6. Amendementen: klokkenluiden
  7. ecoDa Nieuws

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.