Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

  1. Europese Lab Task Force voor klimaatgerelateerde rapportering: Oproep voor kandidaten
  2. Raad: groene financiën
  3. ESMA: overleg over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren
  4. Uitvoering: richtlijn verplichte automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingheffing met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende regelingen
  5. UK: verbetering van de normen voor de auditmarkt
  6. Artikel: bestuurstaken met betrekking tot pensioenen van werknemers
  7. Artikel: Radicale verandering van de audithorizon
  8. ecoDa Nieuws

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.