Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

  1. EC: reflectienota over duurzaam Europa
  2. IOSCO: ESG-informatieverschaffing
  3. WEF: lancering van klimaatbeheersingsprincipes voor niet-uitvoerende bestuurders
  4. EG: Oproep tot inschrijving op de primaire en secundaire aandelenmarkten in de EU
  5. Deskundigengroep EG-vennootschapsrecht: richtsnoeren inzake remuneratieverslagen
  6. ecoDa Position Paper: Consultation on Climate-related Reporting
  7. ecoDa: verslag van de tweede editie van The CG Dialogue
  8. UK: op weg naar een nieuwe Stewardship-code
  9. Agenda van ecoDa

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.