Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

  1. EG: raadpleging over de update Richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage
  2. ESMA: Jaarverslag 2018 en werkprogramma 2019
  3. Duitsland: VARD met het verzoek om de hervorming van de CG-code uitgesteld te houden
  4. Nederland: ESG in de banksector
  5. ecoDa Nieuws

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.