Een groep van vooraanstaande commissarissen heeft een witboek gemaakt, waarin men pleit voor meer expertise over de menselijke kant in de top van het bedrijfsleven. Ze willen dat de Governance Code erop wordt aangepast. Volgens hen is het profiel van de gemiddelde commissaris teveel toegesneden op de financiële kant.

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is blij met dit initiatief en ondersteunt het van harte.

In het witboek van de groep Commissarissen, met o.a. Henk Breukink (ING) en Kees van der Waaij (Unilever), wordt gepleit voor een grotere aandacht voor Human Leadership. De code zou moeten verplichten tot een streven naar diversiteit, met uitleg als dat niet lukt. Commissarissen moeten verder bestuurders aantrekken die ervaring hebben met personele of maatschappelijke thema’s. Om te voorkomen dat dit thema bij één persoon wordt geparkeerd, horen kwaliteiten als mensgericht leiderschap, talentmanagement, omgevingsbewustzijn en een maatschappelijk antenne in de functieomschrijving van de commissaris.

“We zijn als NCD blij dat dit witboek er nu ligt. Het sluit naadloos aan op het Governance Manifest dat we als NCD eerder hebben gepubliceerd. Een Manifest dat de richting aangeeft van moderne Governance, waarin de menselijke kant belangrijker is dan strikt risicomanagement en het eenzijdige belang van de aandeelhouder dat nu nog overheerst”, geeft Gerard van Vliet, directeur van de NCD, aan.

Binnen de NCD zijn al een aantal initiatieven genomen om de sociale kant meer invloed te geven. Zo is er een basisopleiding ontwikkeld voor de Voordrachtscommissaris, de commissaris die mag worden voorgedragen door de OR voor benoeming in de Raad van Commissarissen. In de basis-opleiding voor commissarissen/toezichthouders (Governance Essentials) wordt bovendien nadrukkelijk aandacht gegeven aan de menselijke kant van de rol van toezichthouder, waar ook cultuur en het sturen van veranderingen een belangrijke rol bij spelen.