Werknemers verwachten een actievere maatschappelijke rol van de CEO. Zij verwachten leiderschap op sociaal-maatschappelijk vlak.

De Edelman Trust Barometer heeft zich dit jaar toegespitst op de relatie werkgever-werknemer. Werknemers verwachten een actievere rol van hun werkgever bij sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals gelijke betaling, duurzaamheid en de toekomst. De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is in gesprek met BNR blij met die ontwikkeling, die in lijn is met het ‘bewuste en positieve leiderschap’ dat de NCD voorstaat.

In de Barometer blijkt dat politiek én journalist niet meer worden vertrouwd. De CEO en de ondernemer moeten het antwoord geven, menen de werknemers. Bovendien zou die CEO het voortouw moeten nemen bij noodzakelijke veranderingen, werknemers voorbereiden en scholen voor die veranderingen, lokaal waardevolle initiatieven ondersteunen en écht leiderschap tonen op sociaal-maatschappelijk vlak.

‘Human Leadership geeft doorslag’

Gerard van Vliet, directeur van de NCD, schaart zich achter de werknemers. ‘Als NCD hebben we het dan over bewust en positief leiderschap, waarbij inderdaad gekozen wordt voor een gezondere en duurzamere aanpak, naast het pakken van kansen die de continuïteit van het bedrijf versterken. Human Leadership is dan van doorslaggevend belang, want het zijn de mensen die het laten werken.’

Van Vliet signaleert echter ook het dilemma dat zich daarbij voordoet: ‘Kies je voor Shareholder of Stakeholder, kies je voor Purse of Purpose? Je moet je die keuze ook kunnen veroorloven, het lef hebben om de aandeelhouder te vertellen dat het even minder wordt omdat je duurzamer wilt gaan werken.’

Positief leiderschap

NCD koos recent Bob Hutten van Hutten Catering als icoon voor bewust en positief leiderschap door hem de Leadership Award uit te reiken. Hutten, onder meer initiatiefnemer van De Verspillingsfabriek, kiest ervoor om geluk als uitgangspunt voor zijn bedrijfsvoering te nemen.