Binnen het Bestuur van de NCD is op korte termijn een vacature te vervullen van een Bestuurslid ‘Digitaal’. De benoemingscommissie van ledenraad en Bestuur komt graag in contact met kandidaten voor de portefeuille ‘Digitaal’, een inhoud die ook voor de NCD van groot belang is.

De ‘Digitale Transitie’ en ‘veranderen’ staan terecht hoog op alle bedrijfsagenda’s. Zo kennen we bij de NCD ook een transitieproces, waar ‘digitaal’ een belangrijk onderdeel van is. Om bestuurlijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen en buiten de NCD willen we het Bestuur versterken met een Bestuurslid met de portefeuille ‘Digitaal’.
Om deze portefeuille te kunnen vervullen is het relevant dat een kandidaat bij voorkeur:

 • Ervaring heeft met strategische keuzes, waarbij digitaal een belangrijk aspect is
 • Kennis heeft van de digitale ontwikkelingen in breed verband, zoals IoT, AR/VR, robotisering, etc.
 • Kennis heeft van de trendmatige ontwikkelingen, waarin digitaal een rol speelt
 • Kennis heeft van de toepassingen met meerwaarde voor bedrijven
 • Kennis heeft van de integratie van de ‘oude’ ICT met de nieuwe ontwikkelingen en het benodigde transitieproces
 • Ervaring heeft met veranderingsprocessen, waar ‘digitaal’ een belangrijk onderdeel van is
 • De mogelijkheden kent van de toepassing van social media en Growth Hacking
 • Ervaring heeft met (de ontwikkeling van) community’s
 • Ervaring heeft met (de ontwikkeling van) (webbased) apps
 • Ervaring heeft met digital publishing en haar mogelijkheden
 • Ervaring heeft met CRM-toepassingen in verenigingsverband

Meer informatie kun je hier vinden.

Reageren?

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 15 maart reageren via benoemingscommissie@ncd.nl

Voor vragen kun je terecht bij Gerard van Vliet, gerardvanvliet@ncd.nl of 0653152622.
De benoemingscommissie selecteert kandidaten en bereidt op basis hiervan een voordracht voor aan het Bestuur en de ledenraad.
Uiterlijk 1 juni volgt een benoeming door de ledenraad.