Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

  1. EG: raadpleging over de ontwerprichtsnoeren inzake de gestandaardiseerde presentatie van het remuneratieverslag
  2. EFRAG: een conferentie op hoog niveau over het bevorderen van innovatie bij bedrijfsrapportage
  3. Frankrijk: eerste rangorde op het gebied van genderdiversiteit
  4. Frankrijk: bedrijfsleven waarin wordt opgeroepen tot een betere dialoog tussen niet-financiële ratingorganisaties en bedrijven
  5. INSEAD / WBCSD: trainingsprogramma over governance en duurzaamheid
  6. ecoDa-nieuws

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.