De NCD – de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren – is op zoek naar drie nieuwe leden voor de Ledenraad.

Binnen de Ledenraad van de NCD zijn volgens schema per juni 2019 drie posities van aftredende leden te vervullen. De benoemingscommissie van Ledenraad en Bestuur komt graag in contact met kandidaten voor deze vacatures.

De NCD zoekt nieuwe leden met de profielen Digitale platformen & Marketing, Governance & Beleidsontwikkeling en Finance & Control.

Formeel kent de Ledenraad o.a. de volgende taakstelling:

  • Toetsing van het strategisch beleid van de vereniging op voorstel van het Bestuur;
  • Vaststelling en bewaking van de door het Bestuur opgestelde Begroting en Jaarrekening;
  • Vaststelling van de jaarlijkse contributie op voorstel van het Bestuur;

Bij de selectie van kandidaten wegen de juiste ‘mindset’ en motivatie minstens even zwaar als het streven naar diversiteit.

Indien u belangstelling hebt in één van de vacatures kunt u dit voor 15 april 2019 kenbaar maken door middel van een emailbericht aan benoemingscommissie@ncd.nl. Na 15 april maakt de Benoemingscommissie – bestaande uit twee leden van het Bestuur, twee leden uit de Ledenraad en de Voorzitter van de Ledenraad – een selectie van de kandidaten en worden desgewenst gesprekken ingepland.

Nadere informatie over de vacature(s) vindt u hier en kunt u inwinnen bij Gerard van Vliet, directeur NCD (gerardvanvliet@ncd.nl) of via 0653152622.