NCD District Eindhoven en het NCD-team initieerden samen een pilot voor een zogenoemd ‘debatdiner’ voor de leden. De ambitie? Een combinatie van diner, onderling contact en aanscherpen van bestuurlijke visie op het gebied van governance en duurzaamheid.

De deelnemers aan het debatdiner bespraken op dinsdagavond 14 mei verschillende aspecten van de twee onderwerpen governance en duurzaamheid aan de hand van stellingen en ‘woordwolken’. De stellingen leidden tot een geanimeerd debat waarbij Dick Ruimschotel als gast van het districtsdiner. Op plezierig schurende wijze zorgden de stellingen en ieders ervaringen zorgden voor verdieping op het gebied van moderne governance en duurzaamheid.

Bij de inventarisatieronde als afsluiting van de bijeenkomst waren voornamelijk positieve geluiden. Bijvoorbeeld ‘discussie met diepgang’, ‘de discussie met districtsleden maakte je bewust van je eigen denkstijl en persoonlijke waarden’ en ‘een debatdiner dat we onverwacht meer bracht dat ik van tevoren verwachtte’.

Martijn van Lint sloot een interactieve sessie af die bij alle aanwezigen de visie op governance en duurzaamheid aanscherpte. Ondersteund door technologie (interactief stellen en kiezen van stand­pun­ten aan de hand van stellingen) bleek dat de oude kernwaarden van NCD, Dare to Share, een plezierige ervaring blijft.

X