Ron Steenkuijl heeft aangegeven in september zijn functie als NCD-voorzitter te moeten neerleggen.

De reden voor het vertrek van Ron Steenkuijl is gelegen in het sterk toegenomen tijdsbeslag binnen ADG dienstengroep, de werkgever van Ron en de vanuit ADG dienstengroep succesvol gelanceerde burgerkrachtbeweging ‘Stichting Helden van de Wil’. De app fiKks, de digitale schuldhulp vrijwilliger van Nederland, is het meest recente initiatief van de Stichting. Het Bestuur van de NCD betreurt de beslissing, maar heeft er alle begrip voor. Op de Algemene ledenvergadering van 17 september zal Ron Steenkuijl zijn voorzittershamer overdragen.

Ron Steenkuijl was ruim 6 jaar actief als NCD voorzitter.  Een periode waarin een broodnodige herijking van de vereniging plaatsvond. In korte tijd werd de NCD Academy neergezet, het ecosysteem voor commissarissen en toezichthouders geïntroduceerd met Commissarissen.nl, nieuwe events opgestart en, ondanks stevige tegenwind, het onafhankelijk register voor gecertificeerde toezichthouders RCBM.nl opgericht.

‘Het leek me juist dit besluit tijdig kenbaar te maken zodat er voldoende tijd en ruimte is voor de selectie van een nieuwe voorzitter die met kennis, passie en gedrevenheid de nieuwe verworvenheden van de NCD kan uitbouwen’, licht Ron toe.

Het Bestuur van de NCD betreurt de stap, maar heeft er begrip voor: ‘Dankzij Ron zijn inzet zijn de activiteiten van de NCD, en daarmee ook de profilering en positionering, aanmerkelijk verbeterd.’

Het NCD Bestuur verwacht op de Algemene ledenvergadering van 17 september een opvolger voor te kunnen stellen. De procedure voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter is in gang gezet.

X