Leidinggevend Nederland investeert gemiddeld hooguit 13 minuten per dag aan persoonlijke ontwikkeling. De leiders van het Nederlandse bedrijfsleven hebben behoefte aan nieuwe leervormen.

Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van &samhoud blijkt dat bijna de helft van de leiders (48%) vindt dat veel huidige leervormen onvoldoende aansluiten bij de tijd die zij hebben om zichzelf te bekwamen als leidinggevende. Er is een behoefte aan nieuwe leervormen. Een game/app waarin zij zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij zichzelf trainen als leidinggevende spreekt 62% van de leiders aan. 64% van de leidinggevenden traint zijn/haar leiderschapsvaardigheden liever vaker en korter dan minder vaak en langer. De belangrijkste vaardigheden die leiders willen ontwikkelen zijn feedback geven en ontvangen, coaching, luisteren en vertrouwen creëren.

Nieuwe vaardigheden voor leiders

NCD Academy-programmadirecteur Gerard Citroen hamert op
het belang van persoonlijke educatie: ‘Je moet je bewust zijn van de
complexiteit van de buitenwereld en het effect op de bedrijfsactiviteiten en de
organisatievormen. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen en vertaal ze actief naar
meerwaarde voor je organisatie. Dat vraagt om andere vaardigheden.’

NCD Academy

NCD is een platform voor beter leiderschap en toezicht in
Nederland. De vereniging erkent haar rol in de ontwikkeling van leidinggevend
Nederland. Het initiatief NCD Academy komt de leiders van Nederland tegemoet met
een divers aanbod van opleidingen. Het opleidingsinstituut biedt namelijk
verschillende innovatieve leervormen aan. Bijvoorbeeld Governance Essentials,
de hoog aangeschreven governance-opleiding, kent een dynamische opzet met veel
praktijkervaring vanuit de opleiders, de zogeheten verleiders, en input van de
deelnemers zelf.

Meer weten over NCD Academy? Kijk snel op de website.

X