De baas is vrijwel nooit op de werkvloer aanwezig. Directeur Gerard van Vliet (NCD) herkent deze ontwikkeling. ‘Managers zitten op de cijfers en bewaken de resultaten. Het maakt niet uit hoe ze dat doen. Als ze het maar doen.’

Bijna de helft van de werknemers van Nederland zien de baas bijna nooit op de werkvloer, blijkt uit onderzoek van CSU onder ruim 1000 medewerkers. Slechts een kwart van de respondenten denkt dat de directie precies weet wat zich op de werkvloer afspeelt, 35 procent is neutraal en slechts 39 procent denkt dat ze dat wel goed op de hoogte zijn. Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD), is niet verrast: ‘Je moet er rekening mee houden dat heel veel ‘managers’ nooit opgeleid zijn om met mensen om te gaan. Managers zitten op de cijfers en bewaken de resultaten. Het maakt niet uit hoe ze dat doen. Als ze het maar doen.’

Vertrouwen

Volgens Van Vliet hangt de afwezigheid samen met een mate van vertrouwen. ‘Als je ervan uit gaat dat je mensen verantwoordelijkheid geeft, zou het kunnen zijn dat je die verantwoordelijkheid vooral laat. Ik zeg ook altijd ‘leiding geven’: je geeft de leiding weg.’

Uit het onderzoek blijkt dat een niet betrokken directie voor ruim een kwart (27 procent) van de medewerkers reden zou zijn om uit te kijken naar een andere baan. 76 procent van de respondenten vindt het daarnaast belangrijk om waardering van de directie te krijgen.

X