Mijnheer Rutte, beste Mark,

Ik ken u nog uit de tijd dat u trainingen verzorgde voor de VVD. Sindsdien volg ik u op de voet. Ja, ik heb veel respect voor u, maar u maakt het de DGA steeds moeilijker om fan van u te zijn.

Waar het steeds weer wringt? U scheert de hardwerkende directeur-grootaandeelhouder over één kam met CEO’s van multinationals. Alsof topmannen en -vrouwen ook ondernemers zijn. U verwijt de top van het Nederlandse bedrijfsleven dat ze alleen aan zichzelf denken en niet aan de gewone werknemers. Ik vraag mij af wanneer u zich eens realiseert dat een bestuurder van de multinational niet hetzelfde is als een DGA. Een directeur-grootaandeelhouder is namelijk een ondernemer pur sang en draagt zélf de lasten en lusten van de risico’s. U slaat hier de plank opnieuw mis. Steeds weer.

Nu het economische tij na acht jaar weer begint te keren, in het voordeel van de ondernemer, springt de politiek bovenop de directeur-grootaandeelhouder. Met u, onze Mark Rutte, voorop. De heren en dames in Den Haag kleden de DGA aan alle kanten uit. Eerst wordt gesteld dat de salarissen van het personeel direct mee moeten stijgen, omdat er weer veel winst wordt gemaakt. Daarbij wordt vergeten dat de ondernemer na de recessie nog niet eens zijn reserves op peil heeft gebracht. De ondernemer moet ook nu investeren, als motor van de economie. Dat heeft hij jarenlang niet kunnen doen.

Weet u hoeveel verlies er de afgelopen acht jaar bij het MKB is geleden om de werknemers uit te kunnen betalen? Wie betaalt dat verlies? Juist, de ondernemer die voor die werkgelegenheid zorgt, de motor van onze economie. Die reserves zijn inmiddels op.

Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek ieder jaar verder versoberd, omdat de linkse politiek dit als onrechtvaardig ziet ten opzichte van de laagbetaalde werknemers. Dit kost de ondernemer direct inkomsten, terwijl ook hier de vergelijking mank gaat. Wie zorgt er dan voor de tegemoetkoming van het pensioen (wat de ondernemer zelf moet opbrengen) en dure (arbeidsongeschiktheid)verzekeringen? Heeft de laagbetaalde werknemer daar ook last van? Mijnheer Rutte, u volgt links iets te veel.

De belastingverlaging op de broodnodige winst wordt ook nog eens een jaar uitgesteld. Het begon zo goed, maar dat was van korte duur. Dit uitstel is omkleed met een reden die niets, maar dan ook niets met de ondernemer in kwestie te maken heeft; u stelt namelijk dat de CEO’s alleen maar hun eigen salarissen hebben verhoogd. Pardon? Waar baseert u deze stelling op? Weer wordt de ondernemer in de hoek gezet en getroffen met een mening die als graaierij wordt gezien. U heeft het hier over voorbeelden van grote multinationals zoals de ING. Is dat nu een stokpaardje van u geworden richting de hardwerkende ondernemers? U gooit ze nu allemaal op één hoop en zet ze met straf in de hoek.

Als NCD weten wij heel goed hoe de vlag er voorhangt voor de DGA. Die hardwerkende ondernemer, die dag en nacht met zijn onderneming bezig is, moet nog steeds herstellen van acht jaar recessie, meneer Rutte. En dat is bij veel DGA’s ten koste gegaan van het huwelijk, opleiding voor hun kinderen, een eigen huis, financiële noodzakelijke reserves en de eventuele pensioenopbouw. Want het personeel moet namelijk eerst worden uitbetaald, daarna ook nog de Belastingdienst. Als er iets overblijft, kan de ondernemer zelf iets opnemen. Wat denkt u? Heeft de CEO van de ING al eens liggen woelen in bed omdat hij zich afvraagt of er eind van de maand nog iets voor hem over is? U vergelijkt appels met peren, meneer Rutte. En u zit in een bubbel. Want de enige visie die ik kan ontdekken is de visie van een tob-bestuurder. U tobt.

Waarschijnlijk bent u mij al vergeten, omdat u als premier toch heel andere vriendjes heeft tegenwoordig. Mag ik u daarom eens uitnodigen bij de NCD? Dan laten wij als vereniging van hardwerkende leiders zien hoe de thermometer staat, verteld door échte mensen die écht ondernemen en positief leiderschap tonen. Mensen die het voortouw nemen en risico lopen, om de economische groei te funderen. Dan ziet u in een kort tijdsbestek het juiste beeld van de ondernemer anno 2019. Zo kunt u ook het juiste oordeel geven tijdens uw prachtige speeches, die blijkbaar vooral op links geschreven worden. Als NCD willen we graag fan van u zijn, maar dat maakt u nu wel onmogelijk met uw retoriek. U slaat de plank namelijk volledig mis.

Als politiek bestuurder dient u de juiste dingen te kunnen zeggen en daarvoor een visie te ontwikkelen die actueel en relevant is. Wij komen graag bij u aan tafel om dat voor Prinsjesdag nog eens uit te leggen. En beste Mark, als u ingaat op mijn uitnodiging, leuk om u weer eens te zien.

Paul Brussaard

Voorzitter DGA Club

Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)

www.ncd.nl

X