Als NCD zijn we lid van ecoDa, waarin we samen met andere NCD’s in Europa alle Europese ontwikkelingen in de gaten houden en erop inspelen. Meer en meer regels vinden hun bron in Brussel en dus willen we erbij zijn als ze worden gemaakt.

  1. Corporate’s purpose – Nieuwe ontwikkelingen
  2. EC: prioriteiten voor volgende commissarissen
  3. EU-Raad: taxonomie
  4. EP: versterking van het toezicht- en regelgevingskader
  5. ECGI: videopresentaties van Global Corporate Governance Colloquia & Conference-rapport over de toekomst van het bedrijf
  6. IBGC Jaarlijkse conferentie

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te zien.